Ana içeriğe atla

Loading...

TÜRK VATANDAŞLIĞININ KAZANILMA ŞARTINA İLİŞKİN YENİ USUL VE ESASLAR BELİRLENDİ

Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 12.05.2022 tarihinde, 5554 sayılı karar ile 31834 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Yapılan işbu değişiklik kapsamında 11.02.2010 tarihli Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 20. Maddesinde yer alan taşınmaz edinme yolu ile Türk vatandaşlığının kazanılması şartında önemli değişiklikler yapılmıştır. Bu doğrultuda, Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 20. Maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinde yapılan değişiklik ile Türk vatandaşlığına geçiş için belirlenen de 250.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz tutarında taşınmaz satın alınması şartı 400.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz tutarında taşınmaz satın alınması şeklinde değiştirilmiştir. İlgili tutar 250.000’den 400.000’e yükseltilmiştir. Yönetmeliğin bu yeni hükmü 1 ay sonra yürürlüğe girecek olup işbu şart 13 Haziran itibariyle uygulanmaya başlanacaktır.

 

12.05.2022 tarihli Resmi Gazete ile birlikte aynı zamanda, aynı yönetmeliğin 20. Maddesinin ikinci fıkrasına (f) bendi eklenmiş ve aynı maddenin 10. fıkrası değiştirilmiştir. Aşağıda belirtilen değişiklikler yukarıda belirttiğimiz değişikliğin aksine değişikliklerin yayınlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girecek olup işbu değişiklikleri yakından incelememiz gerekirse:

 

·         Konuya ilişkin Yönetmeliğin 20. Maddesine eklenen f bendi En az 500.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz tutarında katkı payını, kapsamı Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından belirlenen fonlarda tutma ve üç yıl sistemde kalma şartıyla bireysel emeklilik sistemine yatırdığı Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumunca tespit edilen.” Şeklinde olup bu şartları sağlayan yabancılara da Türk vatandaşlığı edinme hakkı tanımlanmıştır. 

 

·         Yine konuya ilişkin Yönetmeliğin 20. Maddesine 10 fıkrasında yapılan değişiklikİkinci fıkranın (b), (ç), (d), (e ve (f) bentlerinde belirtilen döviz tutarları işlem öncesinde Türkiye’de faaliyet gösteren bir bankaya ve bu bankaca da Merkez Bankasına satılır. Satım sonucu; ikinci fıkranın (ç) bendi gereğince elde edilen Türk Lirası tutarlar Türk Lirası mevduatta, ikinci fıkranın (d) bendi gereğince elde edilen Türk Lirası tutarlar Türk Lirası cinsinden Devlet borçlanma araçlarında, ikinci fıkranın (f) bendi gereğince elde edilen Türk Lirası tutarlar bireysel emeklilik sisteminde yer alan Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından belirlenen fonlarda, üç yıl süre ile tutulur. Bu konuya ilişkin uygulama esasları Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasınca belirlenir.” Şeklinde olup yabancıların Türk vatandaşlığına hak kazanabilmeleri için Yönetmelik’te yer alan satın alma ve yatırımlara konu dövizlerin Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’na satılmasının yanında, satış karşılığı elde edilecek Türk Lirası tutarın ilgili yatırımlarda yine 3 yıl süre ile tutulması şartı getirilmiştir.

 

Sonuç olarak, yapılan işbu değişiklikler, 06.01.2022 tarihli Resmi Gazete ile düzenlenmiş olan, Türkiye’de taşınmaz edinme yolu ile vatandaşlık kazanılması için en az 250.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz tutarında bir taşınmaz satın alınması gerekliyken, 12.05.2022 tarihli Resmi Gazete ile yapılan değişiklikle artık en az 400.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz tutarında bir taşınmaz satın alınması şeklinde değiştirilmiş ve ilgili tutar yükseltilmiştir. Aynı zamanda 500.000 Amerikan Doları veya karşılığındaki döviz tutarındaki meblağı kapsamı Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından belirlenen fonlarda 3 yıl süresince tutmak şartı ile bireysel emeklilik sahibi yabancılar da Türk vatandaşlığına hak kazanacaktır.

 

  • Tags : Türk vatandaşlığı, Türk vatandaşlığını kazanma, Türk vatandaşlığına başvurma, Türk vatandaşlığı için adımlar, Türk vatandaşlığı avukatı, yabancılar hukuku Türkiye

Yorumlar

Yorum Yap

Kısıtlı HTML

  • İzin verilen HTML etiketleri: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünür.
  • Web sayfası adresleri ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantılara dönüşür.