Ana içeriğe atla

Loading...

TÜRK VATANDAŞLIĞI KANUNU’NUN UYGULANMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK KAPSAMINDA 2019/5 SAYILI GENELGE EKİ KILAVUZDA YAPILAN 19.12.2022 TARİHLİ DEĞİŞİKLİKLER

Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 30/05/2019 tarihli ve 2019/5 sayılı Genelgesi eki Kılavuzda değişiklik yapılmasına dair yazı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı tarafından 19.12.2022 tarihinde yayımlanmıştır. Bu değişiklik ile, 01.01.2023 tarihinde yürürlüğe girecek olan Gayrimenkul Yatırımı Yoluyla Türk Vatandaşlığı şartlarına ilişkin yeni usul ve esaslar belirlenmiş olup buna göre Türk Vatandaşlığının kazanılması için gerekli olan yeni şartlar aşağıdaki şekilde sıralanmıştır:

 

a.       Satış vaadi sözleşmelerine dayalı olarak yapılan başvurularda 400.000 USD tutarın tek sözleşme ile sağlanması gerekmektedir. Birden fazla taşınmaz aynı sözleşmede yer alabilmekle birlikte, birden fazla satış vaadi sözleşmesi ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

b.       01.01.2023 tarihinden sonra satın alma yoluyla edinilmiş taşınmazların 400.000 doları karşılamadığı durumlarda kalan miktar taşınmaz satış vaadi sözleşmesi ile tamamlanamayacaktır.

c.       06.01.2022 tarihinde yapılan değişiklik ile “karşılığı Türk Lirası” ibaresi Yönetmelik’ten çıkarılmış olup taşınmaz bedeli döviz tutarının Merkez Bankasına satılmak üzere bir bankaya satılması gerekmektedir.

d.       Birden fazla yabancı uyruklu kişinin hisseli olarak aldıkları taşınmazlar vatandaşlığa konu edilemeyecektir.

e.       Satış vaadi sözleşmelerinde noterde düzenleme tarihinden en fazla 3 ay öncesine kadar düzenlenmiş olan değerleme raporları geçerli olacaktır. Bu değerleme raporlarının varlığı halinde, tapu devri esnasında yeni bir değerleme raporu aranmayacaktır.

f.        Satışa ve satış vaadi sözleşmesine konu ikinci el taşınmazlar herhangi bir yabancı gerçek kişi tarafından son üç yıl içerisinde Türk vatandaşı veya şirkete devredilmiş olmayacaktır. Eser sözleşmesinden kaynaklanan edimler bu madde kapsamı dışındadır.

g.       Satışa veya satış vaadi sözleşmesine konu taşınmazlarda yetkilisinin yabancı sermayeli bir tüzel kişilik olması durumunda; yatırım yolu ile Türk vatandaşlığı kazanmış şirket ortaklarının önceki uyrukları esas alınacaktır.

h.       Yabancı gerçek kişilerin satın aldıkları taşınmaza yönelik ödeme yükümlülükleri kanuni ipotek yolu ile sağlanmayacağından kanuni ipotekli olarak satın alınamayacak ve vatandaşlığa da konu edilmeyecektir.

i.         Tapu Müdürlüklerine yapılacak şerh beyan tesisinde; taşınmaz edinimi bulunmayan tapu müdürlüğünde beyan/taahhüt işlemi yapılamayacaktır.

j.         Taşınmaz edinimi yolu ile Türk vatandaşlığı kazanmış kişilerin taahhüt süresi sona erdikten sonra taşınmazın bir önceki malikine devri halinde ya da satış vaadi sözleşmesi şerhinin terkin edilerek taşınmazın 3.kişiye devri halinde bu konu Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'ne intikal ettirilecektir.

 

  • Tags : Türk Vatandaşlığı, Gayrimenkul Yatırımı, Satış Vaadi Sözleşmesi, taşınmaz mal, Tapu Kadastro, Vatandaşlık Avukatı, Göçmenlik Avukatı istanbul

Yorumlar

Yorum Yap

Kısıtlı HTML

  • İzin verilen HTML etiketleri: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünür.
  • Web sayfası adresleri ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantılara dönüşür.