Ana içeriğe atla

Loading...

TAŞINMAZ EDİNİMİ İLE TÜRK VATANDAŞLIĞI KAZANILMASINDA EK TEDBİRLER

محامي عربي اسطنبول , مستشار قانوني , محامي اسطنبول عربية , arabic speaking attorney , arabic attorney istanbul

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nün 05.01.2021 tarihli yazısında, yabancı yatırımcıların vatandaşlık işlemlerinin hızlandırılması, kolaylaştırılması ve aynı zamanda işlemlere ilişkin tedbirlerin hızlıca alınabilmesi için komisyon oluşturulması kararı verilmiştir. İşbu komisyon 20.01.2021 tarihinde ilk toplantısını gerçekleştirerek taşınmaz alınması yoluyla Türk Vatandaşlığı kazanılması hakkında ek tedbirler almıştır.

 

Bu doğrultuda, satış veya satış vaadi ile taşınmaz edinilmesiyle vatandaşlık kazanılması sürecinin düzenlendiği 30.05.2019 tarih ve 2019/5 sayılı “Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik Hk.” Genelge eki kılavuzunda yer alan “YABANCILAR ARASI İŞLEMLER” başlıklı bölümünde muvazaalı taleplerin önüne geçmek için var olan maddeler aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiş, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Yabancı İşler Dairesi Başkanlığı’nın 22.03.2021 tarihli yazısı ile yayımlanmıştır.

 

Madde 1: “Satış veya satış vaadine konu taşınmaz/taşınmazlar; yabancı gerçek kişiler adına tapu siciline kayıtlı olmamalıdır (Yabancı kişinin eş ve çocukları dâhil).”

 

Madde 2: “Satış veya satış vaadine konu taşınmaz/taşınmazlar, vatandaşlık amacıyla taşınmaz edinecek olan yabancı gerçek kişinin kendi, eşi ve çocukları tarafından veya aynı uyruklu yabancı bir gerçek kişi tarafından 12.01.2017 tarihinden sonra Türk vatandaşı/şirketine devredilmiş taşınmazlardan olmamalıdır. Ancak 12.01.2017 tarihinden sonra yabancı gerçek kişi adına kayıtlı olan taşınmazın Türk vatandaşı/şirketine devrinden sonra farklı uyruktan yabancı kişi tarafından vatandaşlık kazanılması amacıyla edinilmesi mümkündür.”

 

Madde 3: “Satış veya satış vaadine konu taşınmaz/taşınmazlar; edinecek olan yabancı gerçek kişinin kendisi, eşi veya çocuğunun ortağı veya yöneticisi olduğu şirket tüzel kişiliği adına ya da aynı uyruklu yabancı gerçek kişilerin ortağı olduğu Tapu Kanunu’nun 36.Maddesine tabi şirket tüzel kişiliği adına kayıtlı olmamalıdır.”

 

Madde 4:Satış ya da satış vaadi yoluyla vatandaşlık kazanıldıktan sonra aynı taşınmaz veya taşınmaz hissesi tekrar vatandaşlık kazanımına konu edilemez.”

 

Madde 5: “Taşınmaz edinimi yoluyla Türk vatandaşlığı kazanmış̧ yabancı gerçek kişilerin taahhüt süresinin sona ermesinden sonra taşınmazın satın alındığı şirket tüzel kişiliğine veya Türk vatandaşı kişiye devri (geri satılması) halinde ya da satış vaadi sözleşmesi şerhinin terkin edilerek taşınmazın üçüncü bir şahsa devri halinde konu Genel Müdürlüğe intikal ettirilir ve Türk vatandaşlığı kazanımına esas teşkil eden uygunluk belgesi durumu yeniden değerlendirilir."

 

 

İşbu maddelere ek olarak “TAAHHÜT ALINMASI” bölümünde yer alan satış/satış vaadi işlemlerinde “..taahhüt ederim” ifadesinden sonra, işlemler kapsamında sunulacak belgelerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olduğunun tespit edilmesi halinde vatandaşlık kazanılmasına esas teşkil eden kararın işbu eksik, yanlış veya yanıltıcı belgeler sonucu alındığı anlaşılırsa; vatandaşlık kararını veren makamın, kararını iptal edebileceği ve kişilerin işbu bilinçle işlem  yaptıklarını ifade ettikleri bir ek metin eklenmiştir.

  • Tags : Türk vatandaşlığı, Türk vatandaşlığı alma, Türk vatandaşlığına başvurma, Türk vatandaşlığı için adımlar, Türk vatandaşlığı avukatı, Arapça konuşan avukat"

Yorumlar

Yorum Yap

Kısıtlı HTML

  • İzin verilen HTML etiketleri: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünür.
  • Web sayfası adresleri ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantılara dönüşür.