Ana içeriğe atla

Loading...

Torba yasa’da düzenlenen kamu borçları

 “Af yasası” olarak kabul edilen Torba Kanun hakkında, borçlarını ödeyen vergi mükellefleri ile yeni kanunlardan faydalanarak borçlarını ödemeyen mükellefler arasında olası bir eşitsizliğe yol açtığı düşüncesiyle, alışıldığı üzere tartışmalar ortaya çıkmıştır. Yine de, hükümetin kamu borçlarını yeniden yapılandırma kararı alarak, kurumları ve vergi mükellefleri borçlarını ödemeye teşvik etmekle beraber, faaliyetlerine devam etmelerini, yatırım yapmalarını ve aynı zamanda ülke ekonomisine de katkıda bulunmalarını sağlayarak görevini yerine getirdiği düşünülebilir.

 

Torba Kanun olarak bilinen 6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun Resmi Gazetede 11.09.2014 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

 

Uygulamaya girecek olan yenilikler açısından, kamu borçlarına ilişkin hususlar açıklanması gerekir. Öncelikle, kanun ve yeniden yapılandırma kapsamına giren kamu borçları belirtilmeli (I) ve diğer önemli bir husus olan kasa hesabı vergilendirmesine ilişkin yeniliklere yer verilmelidir (II).

 

I.              Yapılandırma kapsamına alınan amme alacakları/kamu borçları ve bağlı tahsil daireleri

 

1)    Söz konusu kanunun 73. Maddesinde, yapılandırma kapsamına giren amme alacakları listelenmiştir. Öncelikle, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu kapsamında:

 

–       30.4.2014 tarihinden (bu tarih dâhil) önceki dönemlere, beyana dayanan vergilerde bu tarihe kadar verilmesi gereken beyannamelere ilişkin vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamlarından (2013 takvim yılına ilişkin gelir vergisi ikinci taksiti hariç).

–       2014 takvim yılına ilişkin 30.04.2014 tarihinden önce tahakkuk eden motorlu taşıtlar vergisi gibi vergi alacakları,(2014 yılı için tahakkuk eden motorlu taşıtlar vergisi ikinci taksiti hariç)

–        30.4.2014 tarihinden (bu tarih dâhil) önce yapılan tespitlere ilişkin olarak vergi aslına bağlı olmayan vergi cezalarından: örneğin usulsüzlük cezası

–       Vadesi 30.04.2014 tarihinden önce olan emlak vergisi ile çevre temizlik vergisi ve bunlara bağlı vergi cezaları

–       Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdarelerinin vadesi 30.04.2014 tarihinden önce olan su ve atık bedeli

–       30.04.2014 tarihinden (bu tarih dâhil) önce karayolları kanunu, seçim kanunu, RTÜK kanunu gibi kanunlar uyarınca kesilen idari cezalar ile trafik cezaları.

 

2)    Yukarıdakiler dışında kalan ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun kapsamında takip edilen, adli ve idari para cezaları.

Yeniden yapılandırma kapsamına alınan amme alacakları kesinleşmiş olup bu Kanunun yayımlandığı tarih itibariyle vadesi geldiği halde ödenmemiş olan ya da ödeme süresi henüz geçmemiş olup ve bunlara bağlı faiz, cezai faiz, gecikme zammı gibi ferî amme alacakları da kapsama alınmıştır.

 

Yapılandırmadan faydalanmak isteyen mükelleflerin Kasım 2014 sonuna kadar ilgili Vergi Dairesine başvurmaları gerekmektedir.

 

II.            Kasa hesabı ve ortakların alacaklarla ilgili kayıt ve muhasebe düzeltmeleri

 

Söz konusu kanunun 74. Maddesinde, kasa hesabı ve muhasebe düzeltmelerine ilişkin hususlara yer verilmiştir. Ortaklar hesabının şahsi hesap gibi kullanılan küçük ve orta ölçekli işletmeler için önemli bir düzenlemedir.

 

Düzenlemeye göre, bilanço esasına göre defter tutan kurumlar vergisi mükelleflerin, 31.12.2013 itibariyle bilançolarında görülmekle birlikte işletmelerinde bulunmayan kasa mevcutları ve işletmenin esas faaliyet konusu dışındaki işlemleri dolayısıyla bu mükellefler Aralık 2014 sonuna kadar vergi dairelerine beyanda bulunmak suretiyle kasa ve ortaklar cari hesabını düzeltebilirler.

 

Buna göre, beyan edilen tutarlar üzerinden %3 oranında vergi hesaplanarak beyanname süresi içinde ödenmesi gerekmektedir.

 

Beyan edilen tutarlar, gelir veya kurumlar vergisinden mahsup edilmez ve gider olarak da kabul edilemez.

0 Yorumlar

Yorum Yap

Kısıtlı HTML

  • İzin verilen HTML etiketleri: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünür.
  • Web sayfası adresleri ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantılara dönüşür.