Ana içeriğe atla

Loading...

VERİ SORUMLULARI SİCİL BİLGİ SİSTEMİ (VERBİS) KAYIT SÜRELERİ UZATILDI!

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK), yürürlüğe girdikten sonra kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilere yönelik yükümlülükler getirmiştir. Bu yükümlülüklerin en önemlilerinden biri ise kısa adı VERBİS olan “Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi”dir. Yasa hükümlerine göre kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişiler, kişisel veri işlemeye başlamadan önce VERBİS’e kayıt olmak zorundadır.

 

Buna göre veri sorumlusu gerçek ve tüzel kişiler, veri işleme faaliyetleriyle ilgili bilgileri kategorik bazda VERBİS sistemine beyan etmek zorundadır. VERBİS sistemi ile, gerçek ve tüzel kişilerin veri sorumlularının kimler olduğu açıklanır ve kişisel verilerin korunması hakkında nasıl bir yol, yöntem izleyecekleri sisteme tanımlamış olur.

 

Kurum, daha önce de internet sayfasında yaptığı duyuru ile, ülkemizde etkisini gösteren Covid-19 salgınından korunmak amacıyla veri sorumlularının iş yeri kapatma, evden çalışma vb. önlemler almış olduğunu, bu önlemler sebebiyle veri işlenmesine devam edilemediğini ve kayıt yükümlüğünün süresinde yerine getirilemediğini belirterek, gelen talepler neticesinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 23/06/2020 tarihli ve 2020/482 sayılı Kararı ile, belirtilen bu sürelerin uzatılmasına karar verildiğini duyurmuştu. Bahis konusu Kurul kararı 25.06.2020 tarihli ve 31166 sayılı Resmi Gazete’de de yayımlanmıştır.

 

Ülkemizde halen etkisini göstermeye devam eden Covid-19 virüs salgını nedeniyle Veri Sorumluları Siciline (Sicil) kayıt yükümlülüğünün gereği gibi yerine getirilmesi hususunda zorluklar yaşandığı gerekçesiyle Sicile kayıt sürelerinin uzatılmasına ilişkin birçok veri sorumlusu veya bunların bağlı olduğu üst kuruluşlar, muhtelif sektör temsilcileri ile bazı kamu kurumları ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları tarafından Kuruma intikal ettirilen taleplerin değerlendirilmesi neticesinde Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 11/03/2021 tarihli ve 2021/238 sayılı Kararı ile;

  • Yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları ile yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının Sicile kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeleri için belirlenen sürenin 31.12.2021 tarihine,
  • Yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali bilançosu 25 milyon TL’ den az olup ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının Sicile kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeleri için belirlenen sürenin 31.12.2021 tarihine,
  • Kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşu veri sorumlularının Sicile kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeleri için belirlenen sürenin 31.12.2021 tarihine kadar uzatılmasına,
  • Anılan Kararın Kurum internet sayfası ve Resmi Gazete’de yayımlanmasına oybirliği ile karar verilmiştir.
  • Bu karar, 16.03.2021 tarihli ve 31425 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
  • Tags : Veri Sorumluları Sicili, VERBİS, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Veri işleme, Veri sorumluları, Kayıt sürelerinin uzatılması, Yıllık çalışanlar, Kayıt zorunluluğu, Özel kişisel veriler,

Yorumlar

Yorum Yap

Kısıtlı HTML

  • İzin verilen HTML etiketleri: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünür.
  • Web sayfası adresleri ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantılara dönüşür.