Ana içeriğe atla

Loading...

30/4/2020 TARİHİNE KADAR DAVA / İCRA TAKİBİ AÇMAK MÜMKÜN MÜ?

Covid-19 salgını neticesinde; ülkemizde bu salgını önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla yargı ayağında alınan tedbirler kapsamında, dava ile icra ve iflas takiplerinin açılması, açılmış olanlar bakımından işleyen yasal sürelerin akıbeti işbu yazımızda kısaca irdelenmiştir.

  • 22 Mart 2020 tarihinde 31076 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 2279 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile: Kararın yürürlük tarihinden 30 Nisan 2020 tarihine kadar yurt genelinde yürütülmekte olan tüm icra ve iflas takipleri durdurulmuştur. Bu çerçevede, taraf ve takip işlemlerinin yapılmamasına, yeni icra ve iflas takip taleplerinin alınmamasına ve ihtiyati haciz kararlarının icra ve infaz edilmemesine karar verilmiştir. Sadece nafaka alacaklarına ilişkin icra takipleri bu düzenlemeden istisna tutulmuştur. Sayılanlar dahil olmak üzere takip hukukuna ilişkin diğer kanunlarda belirlenen süreler ve bu kapsamda hâkim veya icra ve iflas daireleri tarafından tayin edilen süreler aşağıdaki Kanun ile 22/3/2020 (bu tarih dâhil) tarihinden 30/4/2020 (bu tarih dâhil) tarihine kadar durdurulmuştur.

 

  • 26 Mart 2020 tarihinde 31080 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7226 sayılı “Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”da yer alan “Geçici Madde-1” ile; yukarıda atıf yapılan düzenlemeye ek olarak ve istisna haller hariç olmak üzere (Dava açma, icra takibi başlatma, başvuru, şikâyet, itiraz, ihtar, bildirim, ibraz ve zamanaşımı süreleri, hak düşürücü süreler ve zorunlu idari başvuru süreleri, hâkim tarafından tayin edilen süreler, usul hükmü içeren kanunlarda taraflar bakımından belirlenen süreler dâhil) tüm yargısal süreler 13/3/2020 (bu tarih dâhil) tarihinden 30/4/2020 (bu tarih dâhil) tarihine kadar durdurulmuştur.

Durma süresi içerisinde, örneğin arabulucuya başvurulabilecek, dava açılabilecek, bilirkişi raporuna beyan dilekçeleri sunulabilecek, istinaf gibi taraf işlemleri yapılabilecek; ancak icra ve iflas takibi açılamayacak ve mevcut takiplerde -istisnalar hariç- hiçbir şekilde işlem yapılamayacaktır.

23 Mart 2020 tarihinde Hakimler ve Savcılar Kurulu Genel Sekreterliği tarafından yayımlanan ilave tedbirler kapsamında istisna tutulan haller ile ilgili bir engel olmadığı, mahkemelerde nöbetçi hakim / cumhuriyet savcısı uygulamasına geçildiği, duruşmaların da 30/4/2020 sonrası tarihlere ertelendiği görülebilmektedir.

0 Yorumlar

Yorum Yap

Kısıtlı HTML

  • İzin verilen HTML etiketleri: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünür.
  • Web sayfası adresleri ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantılara dönüşür.