Ana içeriğe atla

Loading...

BANKALAR NEZDINDE YAPILAN TÜREV İŞLEMLERIN İNCELENMESI VE UZMAN GÖRÜŞÜ DANIŞMANLIĞI

YÖNETİCİ ÖZETİ

Tezgahüstü piyasalarda, bankalar ile müşteriler arasında gerçekleştirilen türev işlemlerden kaynaklanan sorunlar çalışma kapsamımız dahilindedir. Karşılaşılan sorunlar özelinde, uygulama esasları ve yasal dayanaklar baz alınarak uzman görüşü oluşturulmaktadır.

Günümüzde bankacılık ürünleri içerisinde en fazla sorunların yaşandığı alanlardan biri türev işlemlerdir. Bu işlemlerin fiyatlanması, müşterilere pazarlanması ve yasal dökümantasyon süreci son derece özel bir bilgi birikimi gerektirmektedir. Dolayısıyla bu işlemlerden kaynaklanan sorunlar oluştuğunda, işlemler hem piyasa uygulamaları hem de hukuki boyutları dikkate alınarak, detaylıca ve etraflıca bu özel bilgi birikimine sahip ekipler tarafından değerlendirilmelidir. Ne yazık ki günümüzde türev işlemleri yapan tarafların bilgi birikimleri kısıtlı kalabilmektedir. Dolayısıyla bu işlemlerden kaynaklanan sorunlar yasal boyuta taşındığında işin haklılık boyutunu değerlendirmede uzman ekiplerin görüşleri ön plana çıkabilmektedir.

Bu bağlamda yapılan çalışmanın amacı tarafsız bir gözle, karşılaşılan sorunlu türev işlemleri tüm boyutları ile ele alıp uygulama esasları ve yasal teamül içerisinde değerlendirmek ve konuya ilişkin bir rapor hazırlamaktır.

 

AMAÇ

Hazırlanacak olan bu çalışmanın amacı;

 • Taraflar arasında imzalanan sözleşmelere aykırılıkların olup olmadığının tespit edilmesi
 • Hak sahibinin hakkını usulüne uygun kullanım ve bildirim durumlarının incelenmesi
 • Bildirimin piyasa teamüllerine uygun yapılıp yapılmadığının incelenmesi
 • Yukarıda bahsedilen üç durumun yasal tutanaklarda yeterince ve olması gerektiği gibi yer almasının sağlanması

Başlıca amaçlar arasında yer almaktadır. Verilen hizmette temel prensip banka ile müşteri arasında oluşan bilgi ve değerlendirme asimetrilerinin ortadan kaldırılıp, uzman bir ekip tarafından durumun yabancı data sağlayıcılar üzerinden hazine yönetimi mantığı ile incelenmesi ve raporlanmasını sağlamaktır.

 

VERİLECEK HİZMETLER

 • İmzalanan Sözleşmenin ve Hukuki Tutanakların İncelenmesi
 • Bu Dökümanlarda Genel Kabul Görmüş İlkeler ve Temel Bankacılık Prensiplerine Aykırı Savunma Maddeleri Varsa Bunların Temizlenmesi
 • Tutarlı ve Dayanak Teşkil Eden Kanun, Yönetmelikler Işığında Gerekli Savunma Maddelerinin Rapora Eklenmesi
 • Varsa Boşlukların Belirlenmesi
 • Yapılan işlemin/İşlemlerin Yabancı Data Sağlayıcılar Üzerinden İncelenmesi ve Usule İlişkin İncelemelerin Yapılması. Bu Doğrultuda Usulsüzlük Varsa Tespiti
 • Ürünün Üzerinde Bankanın İddia Ettiği Piyasa Koşullarının Gerçekleşip Gerçekleşmediğinin Belirlenmesi
 • Müşteri Lehine Olabilecek Durumların Belirlenmesi
 • Raporun Oluşturulması
 • Hukuki Görüşün Oluşturulması
 • Raporun Teslimi

0 Yorumlar

Yorum Yap

Kısıtlı HTML

 • İzin verilen HTML etiketleri: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
 • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünür.
 • Web sayfası adresleri ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantılara dönüşür.