Ana içeriğe atla

Loading...

Arabuluculuk

mediation , arabuluculuk , mediation process , mediator, arabulucu

6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanununda düzenlenen ve alternatif çözüm yolu olarak nitelendirilen arabuluculuk, davaya konu olmuş veya olabilecek uyuşmazlıkların bir arabulucu eşliğinde karşılıklı olarak müzakere edilerek çözüme kavuşturmayı amaçlar. Arabuluculuğun yararlı olabilmesi için tarafların gönüllü katılımları kadar sürecin, alanında uzman bir arabulucuyla gerçekleşmesi çok önemlidir.

Davaların aksine bu süreçte tarafların sosyal ve ticari ilişkileri zedelenmeden sorunlar çözülmekte, her iki taraf da kazançlı çıkmaktadır. Arabuluculuk, tarafları uzun süren yargılamalardan, yargılamaların sebep olduğu harcamalardan kurtaran bir araya gelmelerini, birbirlerini dinlemelerini ve anlamalarını sağlayan mahkeme dışı, hızlı ve alternatif bir uyuşmazlık çözüm yöntemidir.

 

Dava Şartı (Zorunlu) Arabuluculuk

Kanunda bazı uyuşmazlık türleri için dava açılmadan önce arabulucuya başvurulması dava şartı olarak düzenlenmiştir.  Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun 73/A maddesinde belirtilen ve Tüketici Mahkemelerinde görülen uyuşmazlıklar, Türk Ticaret Kanununun 5/a maddesine göre, Türk Ticaret Kanununun 4. maddesinde belirtilen tüm ticari davalar ile diğer özel kanunlarda yer alan ticari davalar, konusu bir miktar paranın ödenmesi olan alacak ve tazminat talepleri hakkında ve İş hukukunda işçi ve işveren arasındaki yıllık izin ücreti, fazla çalışma (fazla mesai) ücreti, maaş vb. gibi işçilik alacakları ile ihbar tazminatı, kıdem tazminatı vb. gibi tazminatlardan kaynaklanan uyuşmazlıklar bakımından dava açılmadan önce arabulucuya başvurulmuş olması zorunludur.

İhtiyari Arabuluculuk

Tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edilebilecekleri tüm özel hukuk alanı uyuşmazlıklarında ihtiyari olarak arabulucuya başvurmak ve süreci ihtiyari arabuluculuk ile yürütmek mümkündür. Aynı zamanda dava şartı arabuluculuk konusu olan bir uyuşmazlığın da ihtiyari arabuluculuk ile çözülmesi mümkündür.

Arabuluculuk Kapsamında Verilen Hizmetler

Hukuk büromuz bünyesindeki arabulucular tarafların arabuluculuk sürecine daveti, müzakerelerin yürütülmesi, anlaşma sağlanması ve akabindeki tüm süreçlerde hem zorunlu hem de ihtiyari arabuluculuk hizmeti vermektedir. Ayrıca hukuk büromuz arabuluculuk sürecinde deneyimli avukatları ile arabuluculuk süreçlerinde taraf vekili olarak da hizmet vermektedir.

 

 

Vergi Hukuku

 Vergi Hukuku
Vergi hukuku avukatlarımız, vergi hukuku konusunda, uzman mali müşavirlerle birlikte çalışmaktadır… Devamını oku

Özel Güvenlik Hukuku

Özel Güvenlik Hukuku
Özel Güvenlik Şirketi kurulması, gerekli izinlerin alınması Özel Güvenlik Faaliyet İzin… Devamını oku

İş Hukuku

 İş Hukuku
İş hukuku avukatlarımız, bireysel ve  tüzel kişilere İş hukuku kapsamında danışmanlık veya dava… Devamını oku

Sağlık ve İlaç Hukuku

Sağlık ve İlaç Hukuku
Sağlık ve ilaç alanındaki uzman avukatlarımız, ilaç ve sağlık hukuku alanında hukuki danışmanlık ve… Devamını oku

İcra ve İflas Hukuku Davaları ile Para Alacaklarının Tahsili

İcra ve İflas Hukuku Davaları ile Para Alacaklarının Tahsili
İcra ve iflas hukuku avukatlarımız her türlü icra ve tahkim yollarının uygulanmasında İstanbul… Devamını oku

Uluslararası Ticaret Hukuku

 Uluslararası Ticaret Hukuku
Uluslararası ticaret avukatlarımız, Uluslararası Ticaret Hukuku alanında sahip olduğu uzmanlık ile… Devamını oku

Arabuluculuk

mediation , arabuluculuk , mediation process , mediator, arabulucu
6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanununda düzenlenen ve alternatif çözüm yolu… Devamını oku

Boşanma Hukuku

Boşanma Hukuku avukatlarımızın verdiği bazı hizmetler aşağıdadır. Anlaşmalı veya Çekişmeli… Devamını oku

Uluslararası Taşımacılık Hukuku

Uluslararası Taşımacılık Hukuku
Taşıma hukuku avukatlarımız, deniz yolu, havayolu, karayolu taşımacılığında meydana gelebilecek… Devamını oku

Elektronik Para (E-Para) ve Ödeme Kuruluşu

Elektronik Para (E-Para) ve Ödeme Kuruluşu
Dünyada ödeme hizmetleri ve elektronik para alanında faaliyet gösteren çok sayıda kuruluşun ortaya… Devamını oku

Bankacılık ve Finans Hukuku

Bankacılık ve Finans Hukuku
Bankacılık ve finans avukatlarımız, Bankalara, finans, faktoring, varlık yönetim şirketlerine, off-… Devamını oku

Fikri ve Sınai Haklar Hukuku

Fikri ve Sınai Haklar Hukuku
Yalçın & Toygar'ın Fikri ve Sinai avukat kadrosu, Fikri ve Sinai hukuku alanında çok büyük bir… Devamını oku

Ceza Hukuku

Ceza Hukuku
Ceza hukuku avukatlarımızın verdiği bazı hizmetler aşağıdadır. Vergi Suçları Zimmet… Devamını oku

Şirketler Hukuku

Şirketler Hukuku
Uzman şirketler hukuku avukatlarımız  en efektif bir şekilde hizmet vermektedir. YTT Hukuk… Devamını oku

Birleşme ve Devralmalar

Birleşme ve Devralmalar
Birleşme ve devralma avukatlarımız, farklı sektörlerde faaliyet gösteren yerli ve yabancı… Devamını oku

Aile Hukuku ve Milletlerarası Aile Avukatı

Aile Hukuku ve Milletlerarası Aile Avukatı
Aile hukuku alanındaki uzman avukatlarımız, aile hukuku ile düzenlenen alanlarda yaşanan tüm… Devamını oku

Gayrimenkul Hukuku

Gayrimenkul Hukuku
Gayrimenkul hukuku avukatlarımız, gayrimenkul ve inşaat hukukunun her alanında hizmet vermektedir… Devamını oku

Türk Göçmenlik Hukuku

Türk Göçmenlik Hukuku
Türkiye'de göçmenlik sürecinde hazırlanacak çok sayıda evrak var ve Türk göçmen formlarınızı… Devamını oku

Tahkim Hukuku

Tahkim Hukuku Devamını oku

Milletlerarası Özel Hukuk, Rekabet Hukuku

Milletlerarası Özel Hukuk, Rekabet Hukuku
 Hukuk Büromuzun avukatlarının Milletlerarası Özel Hukuk ve Rekabet Hukuku alanında verdiği bazı… Devamını oku

Deniz Ticaret Hukuku

Deniz Ticaret Hukuku
Deniz Ticareti avukatlarımız, Deniz Ticaret Hukuku alanında karşılaşılan sorunların çözümünde en… Devamını oku

Spor Hukuku

Spor Hukuku
Spor hukuku avukatlarımızın, spor hukuku alanında verdiği bazı hizmetler aşağıdadır, Devamını oku