1. DAVANIN AÇILMAMIŞ SAYILMASINA KARAR VERİLMESİNİN MAHKEMEYE ERİŞİM HAKKINI İHLAL ETTİĞİ VE YARGILAMANIN MAKUL SÜREDE TAMAMLANMAMASININ MAKUL SÜREDE YARGILANMA HAKKINI İHLAL ETTİĞİ İDDİASI HAKKINDA ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

    Karara Konu Olaylar Başvurucu 01.06.1990 ile 20.06.2003 tarihleri arasında sigortasız ve kesintisiz olarak çalıştırıldığını ve SGK’ya herhangi bir bildirimde bulunulmadığını belirterek hizmet tespiti davası açmıştır. Dava yerel mahkeme tarafından komşu işyeri tanıkları ve bilirkişi raporu esas alınarak kısmen kabul, kısmen reddedilmiştir. Hüküm temyiz edilmiş ve Yargıtay 10.Hukuk Dairesi, 27.12.2013 tarihli...
  2. COVID-19 VİRÜSÜ’NÜN GIDA SEKTÖRÜNE ETKİSİ

    Korona Virüs (COVID-19) dünyada çok sayıda insana bulaşan, hızla yayılan ve ülkemizde de olumsuz etkilerini gösteren solunum yolu bulaşıcı hastalığıdır. Hastalık yüksek riski nedeniyle Dünya Sağlık Örgütü tarafından “pandemi” olarak kayıtlara geçmiştir. Virüsün yarattığı tehlike çeşitli sektörleri etkilemiş olup, Devlet tarafından birtakım düzenlemeler yapılmıştır. Etkilenen sektörlerden birisi de “Gıda” sektörü...
  3. KORONAVİRÜS DÖNEMİNDE VELAYET HAKKINA SAHİP OLMAYAN EBEVEYN İLE FARKLI ŞEHİRDE YAŞAYAN ÇOCUĞUN KİŞİSEL İLİŞKİ KURMASI ADINA SEYAHAT DÜZENLEMELERİ

    2019 yılının Aralık ayında Çin’in Vuhan (Wuhan) şehrinde ortaya çıkan ve bugün itibariyle Antarktika kıtası hariç tüm kıtalara yayılmış olan koronavirüs salgın hastalığına karşı ülkeler, işbu virüsle mücadele etmek için birtakım tedbirler almış ve almaya da devam etmekte olup, bugün itibariyle tüm ülkelerin öncelikli tedbirlerinin en başında sosyal mesafeyi (social...