1. VERBIS KAYIT SÜRELERİ HAKKINDA DUYURU

  Günümüzde önemi gittikçe artan kişisel veri kavramı, kişisel verilerin işlenmesi ve korunması kapsamında birçok düzenleme yapılmakta ve Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından çeşitli konulara ilişkin duyurular paylaşılmaktadır. Bilindiği üzere; Kişisel Verilerin Korunması Kanunu m.16 uyarınca kişisel veri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin Veri Sorumluları Sicili’ne (VERBİS) kaydolması ve belirtilen sicile...
 2. KARAYOLLARI TRAFİK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

  Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 05/06/2020 tarih 31146 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Yönetmeliğin 88. maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: Madde 88 – İlgili kanunlar ile ikili ve çok taraflı anlaşma hükümleri saklı kalmak üzere, dış ülkelerden alınan sürücü belgeleri ile ülkemizde araç kullanılmasına ilişkin usul ve esaslar aşağıda belirtilmiştir:...
 3. NÜFUS HİZMETLERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ’NİN EVLENEN VE BOŞANAN KADININ SOYADI, KADININ KANUNİ BEKLEME SÜRESİ İLE BOŞANMA TARİHİNE İLİŞKİN MADDELERİ

  Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile verilen karar uyarınca, 2505 karar numarası ile Nüfus Hizmetleri Uygulama Yönetmeliği 9 Mayıs 2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yönetmeliğin evlenen ve boşanan kadının soyadı, kadının kanuni bekleme süresi ile süre başlangıcı ve boşanma tarihine ilişkin 23,24,27 ve 28.maddeleri işbu yazımıza konu edilmiştir. Evlenen kadının soyadı...
 4. NÜFUS HİZMETLERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ’NİN YABANCI MAKAMLAR ÖNÜNDE YAPILAN EVLİLİKLERE VE YABANCI DEVLET MAKAMLARI KARARLARINA İLİŞKİN HÜKÜMLERİ (Madde 25 ve 60)

  Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi 2505 numaralı verilen karar uyarınca, Nüfus Hizmetleri Uygulama Yönetmeliği 9 Mayıs 2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. “Nüfus Hizmetleri Uygulama Yönetmeliği”nin yürürlüğe konulmasına, Yönetmelik, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu, 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı ile 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin...
 5. NÜFUS HİZMETLERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ (Madde 17, 39 ve 40)

  Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi 2505 numaralı verilen karar uyarınca, Nüfus Hizmetleri Uygulama Yönetmeliği 9 Mayıs 2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. ”Nüfus Hizmetleri Uygulama Yönetmeliği”nin yürürlüğe konulmasına, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu, 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı ile 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 258...
 6. NÜFUS HİZMETLERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ (Madde 12 ve 13)

  Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile verilen karar uyarınca, 2505 karar numarası ile Nüfus Hizmetleri Uygulama Yönetmeliği 9 Mayıs 2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. İncelememizin konusu bu uygulama yönetmeliğinin 12. ve 13. Maddesinde düzenlenen soybağı ve doğumun bildirim süresine ilişkindir. Nüfus Hizmetleri Uygulama Yönetmeliği Madde 12 soybağının, çocuğun soyadı, vatandaşlığı, aile...
 7. NÜFUS HİZMETLERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ (Madde 11 ile 62)

  Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile verilen karar uyarınca, 2505 karar numarası ile Nüfus Hizmetleri Uygulama Yönetmeliği 9 Mayıs 2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. İncelememize konu maddeler bu Uygulama Yönetmeliğinin 11. ve 62. maddeleri olup bu maddelerde nüfus kütüklerinin incelenmesi ve vekilin yetkisi düzenlenmektedir. Nüfus Hizmetleri Uygulama Yönetmeliği Madde 11 uyarınca...
 8. DERNEK, VAKIF VE SENDİKALARIN SİCİLE KAYIT YÜKÜMLÜLÜĞÜNE İLİŞKİN KURUL KARARI

  Kişisel Verilerin Korunması Kanunu madde 16 uyarınca kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin Veri Sorumluları Siciline kaydolması zorunludur. Ancak bu kayıt zorunluluğuna Kurul tarafından belli hallerde istisnalar getirilebileceği düzenlenmiştir. Kişisel Verileri Koruma Kurulu 02.04.2018 tarihli ve 2018/32 sayılı kararı ile aşağıdaki kişileri Veri Sicile kayıt yükümlülüğüne istisna tutmuştur. Bu...
 9. ANAYASA MAHKEMESİ YETERLİ ARAŞTIRMA YAPILMADAN BAŞVURUCUNUN İDDİA ETTİĞİ GELİRDEN DAHA YÜKSEK MİKTARDA NAFAKAYA HÜKMEDİLMESİNİN KİŞİNİN MADDİ VE MANEVİ VARLIĞINI KORUMA VE GELİŞTİRME HAKKININ İHLALİ OLDUĞUNA KARAR VERDİ !

  17/12/2019 tarihinde 30981 Sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanan Anayasa Mahkemesi’nin 2016/3140  Başvuru Numaralı 7/11/2019 Tarihli Kararı Karara konu olayda; Başvurucunun boşandığı eşi tarafından kendisi ve dört çocuğu için ödenen nafaka miktarının artırılması talebiyle Aile Mahkemesinde dava açılmıştır. Davanın kısmen kabulüne karar veren Mahkeme, başvurucunun eski eşi ve dört çocuğu için ödediği...
 10. İŞÇİNİN ÜCRETİNİN EKSİK ÖDENMESİNE VE DOLAYISIYLA HAKLI SEBEPLE FESİHLER İLE İDARİ PARA CEZALARINA SEBEP OLABİLECEK MAAŞ HACİZLERİ HAKKINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN DURUM

  30.04.2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre dikkat edilmesi gereken önemli hususlardan biri de işçinin maaşının eksik ödenmesine, haklı nedenle feshe ve idari para cezalarına neden olabilecek maaş hacizleridir. Yasal değerlendirmemize aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz: