1. KİŞİSEL VERİLERİN YURT DIŞINA AKTARIMI VE ÇEREZ KULLANIMI POLİTİKALARI

    Türkiye Barolar Birliği tarafından yürütülen eğitimler kapsamında Doç. Dr. Murat Volkan Dülger kişisel verilerin Yurt Dışına Aktarılması ve Çerez Kullanımı Politikaları hakkında verdiği eğitim çerçevesinde aşağıdaki hususlar önem taşımaktadır. İlgili Maddeler: Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Madde 8 – Kişisel verilerin aktarılması (1) Kişisel veriler, ilgili kişinin açık rızası olmaksızın aktarılamaz....
  2. DERNEK, VAKIF VE SENDİKALARIN SİCİLE KAYIT YÜKÜMLÜLÜĞÜNE İLİŞKİN KURUL KARARI

    Kişisel Verilerin Korunması Kanunu madde 16 uyarınca kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin Veri Sorumluları Siciline kaydolması zorunludur. Ancak bu kayıt zorunluluğuna Kurul tarafından belli hallerde istisnalar getirilebileceği düzenlenmiştir. Kişisel Verileri Koruma Kurulu 02.04.2018 tarihli ve 2018/32 sayılı kararı ile aşağıdaki kişileri Veri Sicile kayıt yükümlülüğüne istisna tutmuştur. Bu...
  3. KAMU GÖREVİNE GİRİŞTE GÜVENLİK SORUŞTURMASI VE ARŞİV ARAŞTIRMASI YETKİSİ VEREN KURALININ ANAYASAYA AYKIRILIĞINA DAİR ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

    Kararın Konusu Anayasa Mahkemesi 19.02.2020 tarihli 2018/163E. , 2020/13K. numaralı kararında; 7148 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ile Baz Kanunlarda Değişik Yapılması Hakkında Kanun’un 29. maddesi ile 4045 sayılı Güvenlik Soruşturması, Bazı Nedenlerle Görevlerine Son Verilen Kamu Personeli ile Kamu Görevine Alınmayanların Haklarının Geri Verilmesi Kanunu’nun 1. Maddesi’ne eklenen ikinci fıkrası...