Ödeme Sistemi

Posted by
|

Ödeme sistemleri, ödeme kuruluşları ve elektronik para kuruluşları ülkemizde ilk defa düzenleme altına alındıkları için bu kavramların tanımları üzerinde durulması önem arz etmektedir. 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun (6493 sayılı Kanun) “Tanımlar” başlıklı 3 üncü maddesinin (1) numaralı fıkrasında ödeme sistemi “Üç veya daha fazla katılımcı arasındaki transfer emirlerinden kaynaklanan fon aktarımlarının gerçekleştirilmesini sağlamak amacıyla yapılan takas ve mutabakat işlemleri için gerekli altyapıyı sunan ve ortak kuralları olan yapı” şeklinde tanımlanmıştır. Kanun, ödeme sistemi ve menkul kıymet mutabakat sistemi işleticilerinin yetkilendirilmesi ve sistemlerin gözetiminin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından gerçekleştirilmesini öngörmektedir.

Bu tanıma göre, ödeme sisteminin temel fonksiyonu sistem katılımcılarının hesapları arasında takas ve mutabakatın sağlanmasıdır. Bu kapsamda, ödeme sistemi ve bu sistemi işletecek olan ödeme sistemi işleticisinin temel faaliyetleri; sisteme üye olan ödeme hizmeti sunan kuruluşlar arasında gerçekleşen fon ya da menkul kıymet aktarımından kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi, transfer emirlerinin aktarımı, bu emirlerin karşılıklı olarak iletilmesine ve mutabakat öncesi provizyon alındığı durumlarda provizyon alınmasına aracılık edilmesi ve bu emirlerin netleştirilmesi şeklinde sayılabilir. Bir başka ifadeyle, 6493 sayılı Kanun kapsamında takas ve mutabakat işlemleri yapmayan kuruluşların ödeme sistemi kuruluşu olarak nitelendirilmeleri mümkün değildir.

Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para İhracı ile Ödeme Kuruluşları ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğin (Yönetmelik) 10 uncu maddesinin (1) numaralı fıkrasında belirtildiği üzere Kanun ve ilgili mevzuat uyarınca BDDK’dan ödeme veya elektronik para kuruluşu lisansı alan kuruluşlar gerekli şartları tamamlamak ve Merkez Bankasına başvuruda bulunarak faaliyet izni almak suretiyle ödeme sistemi işleticiliği faaliyetinde de bulunabilirler.

Add a comment

%d blogcu bunu beğendi: