1. MASAK Mevzuatında yapılan değişiklikler…

  2016 yılının Mart ayında suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanının önlenmesine ilişkin Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) mevzuatında yapılan değişiklikler kapsamında 6493 sayılı Kanuna tabi Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları yükümlüler arasına eklendiler. MASAK mevzuatı, ödeme hizmetleri sektöründe iş akışları ve iş modellerini doğrudan etkilemesi bakımından en önemli gündem maddelerinden...
 2. Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanını Önlenmesine ilişkin Hukuki Çerçeve

  18 Ekim 2006 tarihli ve 26323 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5549 sayılı ‘’Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun’’ yürürlüğe girmiş ve bu Kanun’un uygulanmasını belirlemesi amacıyla da çeşitli yönetmelikler yayımlanmıştır. Burada en dikkat çekiçi hususlardan biri, şüpheli işlemlerin nasıl tespit edileceği ve önleyici tedbirlerin hangi koşullar çerçevesinde uygulanacağıdır. Bu yazımızda...
 3. Yargitay Karari Karar Numarası: 2016/3452

  YARGITAY 7. HUKUK DAİRESİ Esas Numarası: 2015/34705 Karar Numarası: 2016/3452 Karar Tarihi: 17.02.2016 OTUZ İŞÇİ SAYISININ BELİRLENMESİNDE FESİH BİLDİRİMİNİN İŞÇİYE ULAŞTIĞI TARİH İTİBARİYLE BELİRLİ-BELİRSİZ SÜRELİ TAM-KISMİ SÜRELİ DAİMİ- MEVSİMLİK SÖZLEŞMELERLE ÇALIŞAN TÜM İŞÇİLER DİKKATE ALINIR ULUSLARARASI ÇALIŞAN VE BİRÇOK ÜLKEDE İŞYERİ AÇAN BİR KURULUŞUN AÇTIĞI İŞYERİNİ BULUNDUĞU ÜLKE MEVZUATINA GÖRE...
 4. Ödeme Sistemi, Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşu Lisansı

  6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun Kapsamında LİSANS ALINMASINA İLİŞKİN HİZMETLERMİZ   Ödeme Sistemi Kuruluşu Lisansı Başvurusuna İlişkin Hizmetlerimiz 6493 sayılı Kanun uyarınca ödeme sistemi kuruluşu faaliyetinde bulunmak isteyen kuruluşların Kanun ve ilgili yönetmelikte belirtilen şartları tamamlamak şartı ile Türkiye...
 5. Ödeme Sistemi

  Ödeme sistemleri, ödeme kuruluşları ve elektronik para kuruluşları ülkemizde ilk defa düzenleme altına alındıkları için bu kavramların tanımları üzerinde durulması önem arz etmektedir. 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun (6493 sayılı Kanun) “Tanımlar” başlıklı 3 üncü maddesinin (1) numaralı fıkrasında...
 6. Ödeme Hizmeti

  6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun (6493 sayılı Kanun) Kanun uyarınca ödeme hizmeti olarak kabul edilen hizmetler 12. maddesinin (1) numaralı fıkrasında ödeme hizmetleri sayılmak suretiyle belirlenmiştir, buna göre:   a) Ödeme hesabına para yatırılması ve ödeme hesabından para çekilmesine...
 7. Elektronik Para

  Elektronik Para 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun (6493 sayılı Kanun) “Tanımlar” başlıklı 3 üncü maddesinin (1) numaralı fıkrasında “Elektronik para ihraç eden kuruluş tarafından kabul edilen fon karşılığı ihraç edilen, elektronik olarak saklanan, bu Kanunda tanımlanan ödeme işlemlerini gerçekleştirmek...
 8. Ödeme Kuruluşları ve Elektronik Para Kuruluşları Faaliyet İzni

  6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun (6493 sayılı Kanun) getiriliş amaçlarının başında ülkemizde faaliyette bulanan ödeme kuruluşları ve elektronik para kuruluşlarının düzenlenmesi ve denetlenmesi gelmektedir. Türkiye sınırları içerisinde ödeme hizmeti sunma ve elektronik para ihraç etme faaliyeti yürütenler ve bu...
 9. Ödeme Kuruluşları ve Elektronik Para Kuruluşları Faaliyet Alanı

  6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun (6493 sayılı Kanun) maddesinin 3. fıkrasında ödeme kuruluşunun ödeme hizmeti dışındaki alanlarda faaliyet göstermesi ve bu faaliyetlerin ödeme kuruluşunun finansal durumunu veya Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (Kurum) ödeme kuruluşunun bu Kanun ve bu...
 10. E-Para Kuruluşu

  27 Haziran 2013 tarihli ve 28690 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun (6493 sayılı Kanun) Türkiye’de ödeme sistemleri, ödeme hizmetleri ve elektronik para ihracı faaliyetlerine ilişkin mevcut yasal boşluğu doldurarak bu faaliyetleri düzenleme altına...