1. 7223 SAYILI ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE TEKNİK DÜZENLEMELER KANUNU

  Ülkemizde Avrupa Birliği mevzuatında yapılan değişikliklere uyum sağlanması ve uygulamada karşılaşılan bazı boşlukların bertaraf edilmesi amacıyla 4703 sayılı “Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun”un (“4703 Sayılı Kanun”) yerine geçmek üzere hazırlanan 7223 sayılı “Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu” (“7223 Sayılı Kanun”) 12 Mart 2020 tarihli 31066...
 2. YENİ DÜZENLEME : ŞİRKETLERİN KÂR PAYI DAĞITIMI HAKKINDA /KOVID-19

  Ticaret Bakanlığı, Covid-19 virüsü nedeniyle sermaye şirketlerinin öz kaynaklarını koruması için Resmi Gazete’de kar paylarının dağıtımına ilişkin bir tebliğ yayınladı. Bakanlık tarafından Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne (TOBB) iletilen 31.03.2020 tarihli yazıda, Covid-19 virüsü nedeniyle sermaye şirketlerinin öz kaynaklarını korumasının önemine işaret edilirken, şirketlerin yönetim kurullarına kar payı dağıtma yetkisinin...
 3. Pay Senedi Bastırılma Usulü

  Anonim Şirketlerin payın elden çıkarılması işleminde, pay sahibi için birtakım vergi yükümlülükleri söz konusu olmaktadır. 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu madde 80/1’de ortaklık haklarının veya hisselerinin elden çıkarılmasından doğan kazançlar, vergiye tabi olan değer artış kazancı kapsamında belirtilmiştir. Ancak anılan kanun hükmünde, en az 2 yıl elde tutulmuş pay senedi...
 4. Anonim Şirketlerde Yönetim Kurulu Ve Yönetim Kurulunun Devredilemez Yetkileri

  A) Yönetim Kurulu Anonim şirketlerde zorunlu organlardan bir tanesi “Yönetim Kurulu”dur. Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu’nun 359 vd. maddelerinde düzenlenmiştir. Yönetim Kurulu üyeleri esas sözleşme ile atanabileceği gibi daha sonradan Genel Kurul tarafından da atanabilir.  Atanacak kişi gerçek kişi olabileceği gibi bir tüzel kişi de olabilir. Yönetim Kurulu kanundaki istisnalar...
 5. MASAK Mevzuatında yapılan değişiklikler…

  2016 yılının Mart ayında suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanının önlenmesine ilişkin Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) mevzuatında yapılan değişiklikler kapsamında 6493 sayılı Kanuna tabi Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları yükümlüler arasına eklendiler. MASAK mevzuatı, ödeme hizmetleri sektöründe iş akışları ve iş modellerini doğrudan etkilemesi bakımından en önemli gündem maddelerinden...
 6. Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanını Önlenmesine ilişkin Hukuki Çerçeve

  18 Ekim 2006 tarihli ve 26323 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5549 sayılı ‘’Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun’’ yürürlüğe girmiş ve bu Kanun’un uygulanmasını belirlemesi amacıyla da çeşitli yönetmelikler yayımlanmıştır. Burada en dikkat çekiçi hususlardan biri, şüpheli işlemlerin nasıl tespit edileceği ve önleyici tedbirlerin hangi koşullar çerçevesinde uygulanacağıdır. Bu yazımızda...
 7. Yargitay Karari Karar Numarası: 2016/3452

  YARGITAY 7. HUKUK DAİRESİ Esas Numarası: 2015/34705 Karar Numarası: 2016/3452 Karar Tarihi: 17.02.2016 OTUZ İŞÇİ SAYISININ BELİRLENMESİNDE FESİH BİLDİRİMİNİN İŞÇİYE ULAŞTIĞI TARİH İTİBARİYLE BELİRLİ-BELİRSİZ SÜRELİ TAM-KISMİ SÜRELİ DAİMİ- MEVSİMLİK SÖZLEŞMELERLE ÇALIŞAN TÜM İŞÇİLER DİKKATE ALINIR ULUSLARARASI ÇALIŞAN VE BİRÇOK ÜLKEDE İŞYERİ AÇAN BİR KURULUŞUN AÇTIĞI İŞYERİNİ BULUNDUĞU ÜLKE MEVZUATINA GÖRE...
 8. Ödeme Sistemi, Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşu Lisansı

  6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun Kapsamında LİSANS ALINMASINA İLİŞKİN HİZMETLERMİZ   Ödeme Sistemi Kuruluşu Lisansı Başvurusuna İlişkin Hizmetlerimiz 6493 sayılı Kanun uyarınca ödeme sistemi kuruluşu faaliyetinde bulunmak isteyen kuruluşların Kanun ve ilgili yönetmelikte belirtilen şartları tamamlamak şartı ile Türkiye...
 9. Ödeme Sistemi

  Ödeme sistemleri, ödeme kuruluşları ve elektronik para kuruluşları ülkemizde ilk defa düzenleme altına alındıkları için bu kavramların tanımları üzerinde durulması önem arz etmektedir. 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun (6493 sayılı Kanun) “Tanımlar” başlıklı 3 üncü maddesinin (1) numaralı fıkrasında...