Ana içeriğe atla

Loading...

06.01.2022 TARİHLİ TÜRK VATANDAŞLIĞININ KAZANILMASINA İLİŞKİN DEĞİŞİKLİK

محامي استانبول عربية , الجنسية التركية, محامي جنسية تركية, محامي عربي جنسية, اجراءات الجنسية التركية, الجنسية التركية عبر العقار , الجنسية التركية عبر الاستثمار , محامي عربي تركيا

Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 06.01.2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı. Yapılan işbu değişiklik ile Yönetmeliğin 20. Maddesinde vatandaşlığın kazanılma şartlarına ilişkin olarak yeni usul ve esaslar belirlenmiş ve buna göre Türk Vatandaşlığı kazanımı için istenen yeni şartlar şu şekilde sıralanmıştır:

 

  • En az 500 bin Amerikan Doları veya karşılığı döviz tutarında sabit sermaye yatırımı gerçekleştirdiği Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca tespit edilen.
  • En az 250 bin Amerikan Doları ve karşılığı döviz tutarındaki taşınmazı tapu kayıtlarına 3 yıl satılmaması şerhi koyulmak şartıyla satın aldığı veya kat mülkiyeti ya da kat irtifakı kurulmuş, en az 250 bin Amerikan Doları ve karşılığı döviz tutarı peşin olarak yatırılan ve tapu siciline 3 yıl süreyle devir ve terkini yapılmayacağı taahhüdü şerh edilmek şartıyla noterde düzenlenmiş sözleşme ile taşınmazın satışının vaat edildiği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca tespit edilen.
  • En az 50 kişilik istihdam oluşturduğu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca tespit edilen.
  • En az 500 bin Amerikan Doları ve karşılığı döviz tutarında mevduatı 3 yıl tutma şartıyla Türkiye'de faaliyet gösteren bankalara yatırdığı Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunca tespit edilen.
  • En az 500 bin Amerikan Doları ve karşılığı döviz tutarında Devlet borçlanma araçlarını 3 yıl tutma şartıyla satın aldığı Hazine ve Maliye Bakanlığınca tespit edilen.
  • En az 500 bin Amerikan Doları veya karşılığı döviz tutarında gayrimenkul yatırım fonu katılma payı ve girişim sermayesi yatırım fonu katılma payını en az 3 yıl elinde tutma şartıyla satın aldığı Sermaye Piyasası Kurulunca tespit edilen kişiler.

 

Yapılan işbu değişikliklerle birlikte eski düzenlemedeki Türk Vatandaşlığının gayrimenkul alımıyla veya Türkiye’de istihdam oluşturma yoluyla kazanılabilmesi için belirli bir miktarı aşan döviz veya bu döviz miktarına karşılık gelen Türk Lirası olarak yatırım yapılması şartı kaldırılmış ve Türk Lirası karşılığı Amerikan Doları’na karşılık gelen döviz miktarı olarak değiştirilmiştir.  

 

Bu değişikliklerin yanında Yönetmeliğin 20. maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir;

(9) İkinci fıkrada belirtilen kapsam ve tutarda yatırım şartlarının sağlanıp sağlanmadığının tespitinde uygulanacak usul ve esaslar, tespiti yapan kurumca belirlenir.

(10) İkinci fıkranın (b), (ç), (d) ve (e) bentlerinde belirtilen döviz tutarları işlem öncesinde Türkiye’de faaliyet gösteren bir bankaya ve bu bankaca da Merkez Bankasına satılır. Satım sonucu; ikinci fıkranın (ç) bendi gereğince elde edilen Türk Lirası tutarlar Türk Lirası mevduatta, ikinci fıkranın (d) bendi gereğince elde edilen Türk Lirası tutarlar Türk Lirası cinsinden Devlet borçlanma araçlarında, üç yıl süre ile tutulur. Bu konuya ilişkin uygulama esasları Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca belirlenir.

 

Bu eklemelerle birlikte, yatırım yoluyla yapılan vatandaşlık başvurularına ilişkin olarak yatırılacak döviz bedellerinin bankalar aracılığı ile Merkez Bankasına satılması ve bazı vatandaşlık başvuru yollarına ilişkin olarak Merkez Bankası’na satım sonucunda elde edilecek Türk Lirası’nın Türk Lirası mevduatında veya devlet borçlanma araçlarında 3 yıl süre ile tutulması da düzenlenmiştir. Bu eklemelerle de getirilen değişikliklerin denetleme merci, tespiti yapacak kurum olarak belirlenmiştir.

Bununla birlikte yönetmelik değişikliği ile vatandaşlık kazanma başvurularıyla ilgili süreci takip etmek amacıyla İçişleri Bakanlığı bünyesinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji temsilcilerinden oluşan bir komisyon kurulabileceği belirtilmiştir.

 

  • Tags : Türk vatandaşlığı, Türk vatandaşlığı edinme, Türk vatandaşlığına başvurma, Yatırım yoluyla Türk vatandaşlığı, Türk vatandaşlığı avukatı, Arapça bilen Avukat, Yabancılar hukuku Türkiye

Yorumlar

Yorum Yap

Kısıtlı HTML

  • İzin verilen HTML etiketleri: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünür.
  • Web sayfası adresleri ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantılara dönüşür.