Ana içeriğe atla

Loading...

COVID-19 SALGINININ VERGİ HUKUKU’NDA ETKİLERİ

Tüm dünyayı ve ülkemizi ekonomik, toplumsal ve her alanda olumsuz yönde etkileyen Covid-19 (toplumda bilinen adıyla Corona) salgını nedeniyle olumsuz etkileri önleme ve azaltma hedefli birçok tedbirler alınmaktadır.

 

Şüphesiz ki Covid-19 salgını nedeniyle yaşadığımız bu süreçte bireysel ve toplumsal olarak ekonomimiz olumsuz yönde etkilenmektedir. 

 

“Kamusal gereksinimlerin karşılanması için özel kesimden kamu kesimine, hukuksal zor altında, karşılıksız ve kesin olarak yapılan parasal aktarım” olarak tanımlanan vergilendirme faaliyeti ise ekonomiyi etkileyen önemli faktörlerden biri olup Covid-19 salgını kapsamında yapılan düzenlemeler Vergi Hukuku alanında da sirayet etmiştir.

 

17.03.2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan VUK-125 / 2020-4 sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile “31 Mart 2020 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2019 takvim yılına ait Yıllık Gelir Vergisi beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 30 Nisan 2020 Perşembe günü sonuna kadar uzatılmıştır.” şeklinde duyuru yapılmıştır.

 

Yine Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından mükelleflerin vergi ödevlerinin yerine getirilmesi bakımından mücbir sebep hükümlerinden faydalandırılması amacıyla yapılan çalışmalar kapsamında 24.03.2020 tarihli duyuru yayınlanmış ve mücbir sebep hallerinden yararlanacak sektörler belirtilmiştir.

 

Perakende”, “Ticaret ve Alış Veriş Merkezleri”, “Demir Çelik ve Metal Sanayii, Otomotiv, Lojistik-Ulaşım”, “Sinema ve Tiyatro Faaliyetleri”, “Konaklama”, “Yiyecek ve İçecek Hizmetleri”, “Tekstil ve Konfeksiyon Faaliyetleri”, “Etkinlik ve Organizasyon”, “Sağlık Hizmetleri”, “Mobilya İmalatı”, “Madencilik ve Taş Ocakçılığı”, “İnşaat”, “Endüstriyel Mutfak Ekipmanları”, “Araç Kiralama”, “Basılı Yayın ve Matbaacılık”, “Gelir Vergisi Mükelleflerinin Tamamı” başlıkları altında belirtilen sektörlere ilişkin açıklamalara yer verilmiş ve anılan sektörlerin mücbir sebep hallerinden yararlanabilecek mükellef grupları olduğu belirtilmiştir.

 

Bu doğrultuda anılan mükellef gruplarına ilişkin olarak; 

 

Bakanlığımız tarafından hazırlanan Genel Tebliğ’de yukarıda yer verilen tüm mükelleflerin Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında vermeleri gereken muhtasar ve katma değer vergisi beyannamelerinin verilme süresi 27 Temmuz 2020 günü sonuna kadar uzatılmıştır.

 

Söz konusu beyannamelere istinaden tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri ise altışar ay uzatılarak ödemelerin Ekim, Kasım ve Aralık aylarının son haftası içerisinde yapılabilmesi sağlanmıştır.

 

Diğer taraftan İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge uyarınca 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlarımız için getirilen sokağa çıkma yasağı uygulaması çerçevesinde, 65 yaşın üzerinde olması ya da kronik rahatsızlığı bulunması nedeniyle sokağa çıkamayacak olan vergi mükellefleri ile meslek mensupları açısından sokağa çıkma yasağının başladığı tarih ile sona ereceği tarih arasındaki dönemin mücbir sebep hali olarak kabul edilmesi ve bu döneme ilişkin olarak verilmesi gereken beyannameler ile bunlara istinaden tahakkuk eden vergilerin ödeme süresi yasağın kalktığı tarihi takip eden 15’inci günün sonuna kadar uzatılması Bakanlığımızca uygun bulunmuştur.”

denilerek mücbir sebep hallerine ilişkin düzenlemelere yer verilmiştir. Anılan düzenlemeler ile Covid-19 salgınının olumsuz etkilerinin hafifletilmesi hedeflenmektedir.

0 Yorumlar

Yorum Yap

Kısıtlı HTML

  • İzin verilen HTML etiketleri: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünür.
  • Web sayfası adresleri ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantılara dönüşür.