Ana içeriğe atla

Loading...

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ HAKKINDA DETAYLAR

Alınan son karar uyarınca 7226 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’a 41. madde eklemiş olup işçilerin kısa çalışma ödeneğinden faydalanma koşullarında değişiklik yapılmıştır. Bu koşullar 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa eklenen geçici maddede açıklanmıştır. Bunlar;

 

  • Kısa çalışma başlama tarihinden önceki son 60 gün hizmet akdine tabi olanlardan son üç yıl içinde 450 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödenmiş olan işçiye uygulanır şeklinde değiştirilmiştir. (Öncesinde son üç yıl içinde altı yüz günlük ve son kesintisiz yüz yirmi günlük sosyal güvenlik primi ödenmemiş olan şeklindeydi.)
  • Bu durum 30/06/2020 tarihine kadar geçerli olacaktır.
  • Bu koşulu taşımayanlar, kısa çalışma süresini geçmemek üzere son işsizlik ödeneği hak sahipliğinden kalan süre kadar kısa çalışma ödeneğinden yararlanmaya devam edecektir.
  • Bu madde kapsamında kısa çalışma uygulamasından yararlanabilmek için, iş yerinde kısa çalışma uygulanan dönemde, 4857 sayılı İş Kanunu uyarınca, 25. maddesinin II numaralı bendinde yer alan Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri” sebepleri hariç olmak şartıyla işçi tarafından işçi çıkarılmaması gerekecektir.
  • Bu madde kapsamında yapılan başvurular, başvuru tarihinden itibaren 60 gün içinde sonuçlandırılacaktır.
  • Bu madde 29/2/2020 tarihinden itibaren uygulanmak üzere yayımı tarihinde (26.03.2020) yürürlüğe girmiştir.

 

Kısa çalışma genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz ve zorlayıcı sebeplerle işyerindeki çalışma süresinin en az 1/3 oranında azaltılması veya faaliyetin en az dört hafta süreyle durdurulması hallerinde uygulanabilmektedir. Kısa çalışma uygulanması halinde yukarıda belirtmiş olduğumuz şartları sağlayan işçilere, çalışılmayan dönemler için 3 aya kadar kısa çalışma ödeneği ödenmektedir.

 

İşçilerin on beş saatlik çalışmaları kapsamında normal ücretlerinin üçte biri İşveren tarafından ödenecektir. Üçte ikilik kısım ise Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanacaktır. Ancak Sosyal Güvenlik Kurumunca yapılacak ödeme işçinin hak kazanacağı miktarın yüzde 60’ı kadar olacak, bu miktar 4.380,00 TL’yi aşamayacaktır.

 

Kısa çalışma uygulamak isteyen işverenler, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri ve Hizmet Merkezlerine özel olarak oluşturulan elektronik posta adreslerine gerekli belgeleri göndermek suretiyle başvurabilecektir. Kısa çalışma ödemeleri, Bakanlığımız Rehberlik ve Teftiş Başkanlığınca yapılacak uygunluk tespitinin ardından gerçekleştirilecektir.

 

Başvuruların yapılması ve sonuçlandırılmasına ilişkin süreç hakkında Kurum internet sitesinde (www.iskur.gov.tr) detaylı duyuru yapılacaktır.

0 Yorumlar

Yorum Yap

Kısıtlı HTML

  • İzin verilen HTML etiketleri: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünür.
  • Web sayfası adresleri ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantılara dönüşür.