Ana içeriğe atla

Loading...

Taşınmaz Malların Hukuki Durumunun Araştırılması

Taşınmaz mallar üzerindeki mülkiyet hakkının korunması ve tescil edilmesi hususu geçmişten günümüze kadar köklü değişikliklere uğramıştır.

 

Herkese karşı ileri sürülebilecek nitelikte olan ayni hakların tescil edilme zarureti gelişen hukuk sistemiyle güvence altına alınmıştır.

 

Taşınmazların ve üzerlerinde tasarruf edilebilecek hakların tescil ve devir işlemleri, benimsenen farklı kayıt sistemlerine göre yapılmaktadır. Dünya’da taşınmazların kayıt altına alınma işlemleri, ülkenin benimsemiş olduğu hukuk sistemine göre değişiklik arz edebilmektedir. Ülkemiz Tapu sicil sistemini benimsemiş ülkelerdendir. Taşınmazlar üzerindeki bütün ayni hakların kurulması, kazanılması, devredilmesi veya ortadan kalkması, ilgili taşınmazın bulunduğu sayfaya yazılmak suretiyle gerçekleşir.

 

Tapu sicilinin en mühim fonksiyonu, taşınmazların hukuki durumu hakkında bilgi verme niteliğine sahip olmasıdır. Taşınmazlar ve üzerindeki ayni hakların tapuya kayıt ve tescil edilmesi ile her bir taşınmazın hukuki durumu belgelenmiş olur. Ayrıca tutulan bu kayıtlar sayesinde, taşınmazın malikinin kim veya kimler olduğu ve niteliği hakkında bütün bilgilere kolaylıkla ulaşılmaktadır. Tapu sicilleri alenidir diğer bir değişle kamuya yani herkese açıktır.

 

Taşınmaza ilişkin hukuki durumun araştırılması Tapu sicil müdürlüğü vasıtasıyla yapılabilmektedir. Son yıllarda gelişen teknoloji ile birlikte ülke genelindeki taşınmazlara ait güncel ve yasal bilgiye ulaşma imkânını sağlayan TAKBİS denilen bilgi teknolojileri sistemi daha etkin bir bilgi kaynağıdır. TAKBİS, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından oluşturulmuş bir sistem olup, yasal ve güncel bilgilere ulaşılması mümkün kılınmıştır. Bu sistem mülkiyete dayalı bilgi kullanan tüm kurum ve kuruluşlarca kullanılmaktadır.

 

Bir taşınmaza ait hukuki bilgilerin araştırılması zarureti genellikle, taşınmaz üzerinde tasarruf edileceği zamanlar gündeme gelmektedir. Günümüz ekonomisinde parasal kaynakların sağlanabilmesinin en büyük güvencesi, taşınmazların Kredi teminatı olarak gösterilmesidir. Bu nedenle taşınmaz ile ilgili hukuki durumunun araştırılması ve belgelendirilmesi mühimlik arz etmektedir. Bizler, Yalçın & Toygar & Tüfekçi Hukuk Bürosu olarak, Tapu sicilindeki tesciller üzerinden en etkin araştırmayı yapmakta ve resmi senet niteliğinde olan tapudan yazı alınarak müvekkillerimizin hukuki durumunu belgelendirmekteyiz.

0 Yorumlar

Yorum Yap

Kısıtlı HTML

  • İzin verilen HTML etiketleri: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünür.
  • Web sayfası adresleri ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantılara dönüşür.