Ana içeriğe atla

Loading...

İpotek İşlemlerinin Gerçekleştirilmesi

İpotek, doğmuş veya ileride doğacak borç için bir taşınmazın teminat olarak gösterilmesi durumudur.
İpotek işlemi için yazılı bir talep gerekmektedir. Bu talep dilekçesinde; ipoteğin miktarı, süresi, derecesi, ipotek tesis edecek kişinin kimlik bilgileri, eğer tüzel kişi ise ünvanı bildirilir.
İpotek işlemi için gerekli belgeler şunlardır:

 

1. Satılması istenen taşınmaza ait tapu senedi,
2. Satıcı ve alıcıların fotoğraflı nüfus cüzdanları, (pasaport veya avukat kimliği ile işlem yapılabilmekte ancak ehliyet ile işlem yapılmamaktadır)
3. Satıcıların birer, alıcıların ikişer adet son altı ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğrafları,
4. Tapu sahibi işleme bizzat gelmiyor ise, temsile ilişkin belge, (Vekâletname, vasi kararı, kayyım kararı vb. )Vekil veya temsilci olan kişinin fotoğraflı nüfus cüzdanı ve bir adet vesikalık fotoğrafı,
Yine alıcılardan da bizzat gelmeyen var ise onları temsil eden kişilerin fotoğraflı nüfus cüzdanları, vesikalık fotoğrafları ve temsile ilişkin belge,
5. Satışı yapılacak olan taşınmaza ait ilgili belediyeden alınmış emlak beyan değerini gösteren belge,
6. Kat mülkiyeti kurulmuş gayrimenkullerde DASK poliçesi,
6. Banka tarafından hazırlanan ipotek evrakları. (Talepname, harç muafiyet yazısı, resmi senet örnekleri, şartname, tapuda işlem yapmak için krediyi veren bankaya ait yetki belgesi, ipotek için gelecek olan kişiye ait kimlik (vekil ise; vekaletname ve fotoğraf) vs.
7. Daha önce kaldırılması gereken satıcıya ait bir ipotek var ise; satıcının kredi kullandığı bankaca yazılmış ipotek fek talebi, imza sirküleri ve yetki belgeleri

 

Bu işlem için ipotek bedeli üzerinden binde 3.96 tapu harcı ve binde 8.25 oranında damga vergisi ipotek borçlusundan tahsil edilir. Döner Sermaye İşletmesince belirlenen tarifeye göre ücret alınır. Bankalar tarafından kullandırılan kredilerin temini ve teminatında harç ve damga vergisi muaf tutulmuştur.

İmza sırasında alıcı, satıcı ve banka yetkilisi aynı anda tapuda bulunmalıdır. Satıcı parasının bir kısmını alıcıdan (nakit, çek veya banka transferi) bir kısmını ise ipotek tesisi karşılığında bankadan alır. Satış ve banka ipoteğinin birlikte yapılacağı durumlarda; ödeme şeklinin ne şekilde olacağı, satıcının parasını nasıl alacağı daha önceden ayarlanmalı son anda sürprizlerle karşılaşılmamalıdır. Satıcı parasını imzadan önce almak isteyeceği gibi, banka yetkilisi de ödeme talimatını satıştan sonra yapmak ister.

 

Biz, Yalçın & Toygar & Tüfekçi Hukuk Bürosu olarak, ipoteğin tesis edilmesi, kaldırılması, tapuda gerekli evrakların temini ve ipoteğin paraya çevrilmesi işlemleri gibi ipotek ile ilgili tüm işlemleri gerçekleştirilmekte olup; ipotek ile ilgili olası bir uyuşmazlık durumunda ihtiyacınız olabilecek her türlü dava ve danışmanlık desteğini sağlamaktayız.

0 Yorumlar

Yorum Yap

Kısıtlı HTML

  • İzin verilen HTML etiketleri: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünür.
  • Web sayfası adresleri ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantılara dönüşür.