Skip to main content

Loading...

PROHIBITION OF TERMINATION IS EXTENDED FOR 2 MONTHS!

7244 sayılı Kanun ile 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun Geçici 10 uncu maddesi olarak eklenen madde kapsamında; 3 ay süreyle fesih yasağı ilkesi vardı, işverenler çalışana 17/4/2020 tarihinden itibaren 3 ay boyunca tamamen veya kısmen ücretsiz izin alabildi:

GEÇİCİ MADDE 10 - Bu Kanunun ilgili akdi ilişkiyi kapsayıp kapsamadığına bakılmaksızın, işveren tarafından bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay süreyle etik kurallara uymayan durumlar dışında herhangi bir iş veya hizmet sözleşmesi feshedilemez 25 inci maddenin birinci fıkrasının (II) bendinde ve diğer kanunların ilgili hükümlerinde belirtilen iyi niyet ve benzeri sebepler.

İşveren, işçiye bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ayı geçmemek üzere kısmen veya tamamen ücretsiz izin alabilir. Bu maddeye göre ücretsiz izin alınması, çalışana iş sözleşmesini haklı nedene dayalı olarak feshetme hakkı vermez.

Bu madde hükümlerine aykırı olarak iş sözleşmesini fesheden işveren veya işveren vekiline, sözleşmesi feshedilen her işçiye, fiil tarihinde aylık brüt asgari ücret tutarında idari para cezası verilir.

Cumhurbaşkanı, birinci ve ikinci fıkralarda belirtilen üç aylık süreleri altı aya kadar uzatmaya yetkilidir.

Fesih yasağı, ilk olarak 30.06.2020 tarih ve 31171 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararı ile bir ay, daha sonra 04.09.2020 tarih ve 31234 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararı ile iki ay süreyle uzatıldı.

Bu işlemin ardından nihayet 27/10/2020 tarihli ve 31287 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile 17/11/2020 tarihinden itibaren fesih yasağının iki ay uzatılmasına karar verilmiştir.

Comments

Leave Comment

Restricted HTML

  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.