Ana içeriğe atla

Loading...

Veri Sorumluları Siciline Kayıt Yükümlülüğüne İlişkin Yeni Süreler

Kişisel Verileri Koruma Kanunun 16’ncı maddesine göre istisna kapsamında olmayan veri sorumluları için getirilmiş olan yükümlülük gereği kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişiler, veri işlemeye başlamadan önce Veri Sorumluları Siciline kaydolmak zorundadır. Bu kapsamda veri sorumlularının, Başvuru formunun iletilmesi üzerine Kurum tarafından kendisine iletilen “kullanıcı adı” ve “parola” ile VERBİS’e giriş yaparak bildirimi gerçekleştirmesi gerekmekte olup kayıt yükümlülüğü, Yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan veri sorumluları ve Yurtdışında yerleşik veri sorumluları için 31.12.2019 tarihinde sona ermekteydi.

Kişisel Verileri Koruma Kanunun 16’ncı maddesine göre istisna kapsamında olmayan veri sorumluları için getirilmiş olan yükümlülük gereği kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişiler, veri işlemeye başlamadan önce Veri Sorumluları Siciline kaydolmak zorundadır. Bu kapsamda veri sorumlularının, Başvuru formunun iletilmesi üzerine Kurum tarafından kendisine iletilen “kullanıcı adı” ve “parola” ile VERBİS’e giriş yaparak bildirimi gerçekleştirmesi gerekmekte olup kayıt yükümlülüğü, Yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan veri sorumluları ve Yurtdışında yerleşik veri sorumluları için 31.12.2019 tarihinde sona ermekteydi.

Son günlerde sicil kayıt başvurularında ve VERBİS üzerinden gönderilen bildirimlerde yaşanan yoğunluk sebebiyle Kişisel Verileri Koruma Kurulu, Veri Sorumluları için bazı hatırlatmalar yaparak aldığı 2019/387 sayılı kararla kayıt süresini yukarıda anılan veri sorumluları için 6 ay uzatmıştır.

2019/387 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kurulu Kararında ‘’VERBİS veri tabanı üzerinden özellikle son günlerde iletilen bildirimlerle ilgili olarak yapılan araştırmada, bazı bildirimlerde işlendiği beyan edilen kişisel verilerle işleme amaçlarının, aktarım gerçekleştirildiği beyan edilen alıcı/alıcı gruplarının, veri konusu kişi gruplarının, alınan teknik ve idari tedbirlerin, özel nitelikli kişisel veriler için alınması gereken yeterli önlemlerin, yurtdışına veri aktarımının ve saklamaya ilişkin beyan edilen sürelerin örtüşmediği, bu konuda ciddi yanlışlıkların ve Kanuna/yönetmeliklere aykırılıkların olduğu görülmektedir’’ denilerek;

  • VERBİS’e beyan edilen bilgilerin doğru ve güncel olması gerektiğinin, bu bilgilerden ilgili veri sorumlusunun sorumlu olduğu,
  • Veri sorumlularının VERBİS’e kayıt ve bildirim yükümlülüğünü yerine getirirken tüm süreçleri içerecek şekilde kişisel veri işleme envanteri hazırlaması ve VERBİS’e bildirim yapılırken mutlaka söz konusu envanter baz alınarak giriş yapılması gerektiği,
  • Sicilde kayıtlı bilgilerde değişiklik olması halinde meydana gelen değişiklikleri, değişikliğin meydana geldiği tarihten itibaren yedi gün içerisinde VERBİS üzerinden Kuruma bildirilmesi gerektiği

tüm veri sorumlularına tekrar hatırlatılmıştır.

Bu sebeple kayıt ve bildirim yükümlülüğünü yerine getiremeyecek veri sorumluları düşünülerek VERBİS’e girilmiş olan bilgilerde herhangi bir hata veya Kanuna aykırılık varsa bu durumun bir an önce düzeltilmesi için gerekli çalışmaların yapılabilmesini teminen 6698 sayılı Kanunun Geçici 1 inci maddesi gereği;

  • Yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularına Sicile kayıt ve bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeleri için verilen sürenin 30.06.2020 tarihine,
  • Yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi sorumlularına Sicile kayıt ve bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeleri için verilen sürenin 30.06.2020 tarihine,
  • Yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den az olup ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan gerçek veya tüzel kişi sorumlularına Sicile kayıt ve bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeleri için verilen sürenin 30.09.2020 tarihine,
  • Kamu kurum ve kuruluşu veri sorumlularına Sicile kayıt ve bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeleri için verilen sürenin 31.12.2020 tarihine

kadar uzatılmasına karar verilmiştir.

0 Yorumlar

Yorum Yap

Kısıtlı HTML

  • İzin verilen HTML etiketleri: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünür.
  • Web sayfası adresleri ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantılara dönüşür.