Ana içeriğe atla

Loading...

BAZI KANUNLARDA VE 399 SAYILI KHK’DE DEĞİŞİKLİK YAPAN KANUN TEKLİFİ

BAZI KANUNLARDA VE 399 SAYILI KHK’DE DEĞİŞİKLİK YAPAN KANUN TEKLİFİ

Bazı Kanunlarda ve 399 sayılı KHK’de Değişiklik Yapan Kanun Teklifi Plan ve Bütçe Komisyonunda Kabul Edilmiştir.

“Bazı Kanunlarda ve 399 sayılı KHK’de Değişiklik Yapan Kanun Teklifi” ile;

-2020 yılı içerisinde Manisa, Elazığ, Malatya, Diyarbakır, Adıyaman, Tunceli ve Van illerinde meydana gelen depremlerden zarar gören vatandaşların olası mağduriyetlerinin giderilmesi,

-Yurt dışında bulunan vatandaşların kısa süreli çalışma olarak adlandırılan işlerde çalışmaları hâlinde çalışanların aylıklarının kesilmemesi,

-Diğer kamu bankalarına, bunların bağlı ortaklık ve iştiraklerine sağlanan istisnadan Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketinin de yararlandırılması,

-Türkiye Vakıflar Bankasının Sermaye Piyasası Kanunu’na göre faaliyette bulunan gayrimenkul yatırım ortaklıkları, Kamu İhale Kanunu’na tabi olmaması,

-Covid-19 salgını nedeniyle kamu kurum ve kuruluşları ile kamu sermayeli bankaların mali yıl içerisinde oluşabilecek ilave finansman ihtiyaçlarını karşılayabilmek amacıyla, ikrazen özel tertip Devlet iç borçlanma senetlerinin limitinin 2020 yılı için 7197 sayılı 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun 1’inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ile belirlenen başlangıç ödeneklerinin yüzde beşine kadar artırılması,

-Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu kapsamında kart çıkaran kuruluşlar ile kart hamilleri arasındaki sözleşmelerin şeklinin düzenlenmesi,

  • Böylelikle, bankalar ile müşteriler arasında ilk defa sözleşme ilişkisi kurulmasında, bankaların potansiyel müşterilerle yüz yüze gelmeden, fiziki belge ve ıslak imza kullanılmadan, günün teknolojisine uygun diğer yöntemlerin de kullanılabilmesinin önü açılmaktadır.

-Abonelik sözleşmelerinin yazılı usul yanında, elektronik yöntemler ile akdedilmesine ve benzer şekilde elektronik ortamda feshedilmesine yönelik düzenlemelerin hayata geçirilmesi,

  • Buna göre tüketiciler, elektronik haberleşme hizmetine abone olurken bu hizmeti sağlayan işletmeciyle sözleşme yapma hakkına sahip olacaktır. Sözleşme, yazılı olarak veya elektronik ortamda kurulacaktır. Elektronik ortamda kurulacak sözleşmelerde, başvuru sahibinin kimliğinin doğrulanmasına imkân verecek şekilde, kurum tarafından belirlenecek yöntemler kullanılacak ve bunlara ilişkin usul ve esaslar kurum tarafından belirlenecektir.
  • Abonelik sözleşmelerinin feshedilmesi sürecinde abonenin talebinin yazılı bildirilmesi koşulu kaldırılacaktır. Abone, elektronik yöntemlerle de talebini iletebilecektir.

-Karşılıksız çek düzenlenmesi suçundan mahkûm olanların cezalarının infazının durdurulmasına ilişkin düzenleme kapsamında çek bedelinin ödenmeyen kısmının ödenmesine ilişkin tanınan sürenin 3 aydan 1 yıla çıkarılması;

  • Çek Kanunu‘nda yapılan düzenlemeyle, karşılıksız çekten hüküm giyen kişi, tahliye tarihinden itibaren en geç 1 yıl içinde çek bedelinin ödenmeyen kısmının onda birini alacaklıya ödemek zorunda olacaktır. Kişinin, kalan kısmını 1 yıllık sürenin bitiminden itibaren ikişer ay arayla 15 eşit taksitle ödemesi durumunda, mahkemece, ceza mahkûmiyetinin bütün sonuçlarıyla ortadan kaldırılmasına karar verilecektir. İnfazın durdurulduğu tarihten itibaren en geç 1 yıl içinde çek bedelinin ödenmeyen kısmının onda biri ödenmediği takdirde, alacaklının şikâyeti üzerine mahkemece hükmün infazının devamına karar verilecektir.

-Bankalar, finansal kiralama şirketleri, faktoring şirketleri ve finansman şirketleri ile müşterileri arasındaki sözleşmelerin şeklinin düzenlenmesi,

  • Düzenlemeye göre, finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketleri ile müşterileri arasındaki sözleşme, yazılı veya uzaktan iletişim araçlarının kullanılması suretiyle mesafeli olarak ya da mesafeli olsun olmasın kurulun, yazılı şeklin yerine geçebileceğini belirlediği ve bir bilişim veya elektronik haberleşme cihazı üzerinden gerçekleştirilecek, müşteri kimliğinin doğrulanmasına imkan verecek yöntemler yoluyla kurulacak şekilde düzenlenecektir. Buna ilişkin usul ve esaslar, kurul tarafından belirlenecektir.

-Yetki belgesi almadan veya bildirimde bulunmadan tütün ticareti yapanlar ve ticari amaçla makaron veya yaprak sigara kâğıdını, içine kıyılmış tütün, parçalanmış tütün ya da tütün harici herhangi bir madde doldurulmuş olarak satanlara yönelik cezaya ilişkin uygulamanın 1/7/2020 tarihinde yürürlüğe girmesi,

-Tarım ve Orman Bakanlığından yetki belgesi almadan veya bildirimde bulunmadan tütün ticareti yapanlara yönelik cezanın ise bir yıl ertelenmesi,

-KİT’ler ve bağlı ortaklıklarında iç kontrol sisteminin oluşturulması ve istihdam edilen iç denetçilerin mali ve sosyal hakları ile harcırahlarının bakanlık iç denetçilerine denk olması

amaçlanmaktadır.

0 Yorumlar

Yorum Yap

Kısıtlı HTML

  • İzin verilen HTML etiketleri: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünür.
  • Web sayfası adresleri ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantılara dönüşür.