Ana içeriğe atla

Loading...

SUÇ GELIRLERININ AKLANMASININ VE TERÖRIZMIN FINANSMANININ ÖNLENMESI KAPSAMINDA İŞLEMLERIN ERTELENEMESINE DAIR YÖNETMELIK

29 Temmuz 2016 tarihinde resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren ‘’Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Kapsamında İşlemlerin Ertelenemesine Dair Yönetmelik’’ (’Yönetmelik‘) ile kara para aklama ve terörizmin finansmanı ile mücadele konularında bazı değişiklikler getirilmiştir. Maliye Bakanlığı tarafından çıkarılan işbu Yönetmelik değişikliği özellikle şüpheli işlemlerin askıya alınmasına dair bazı düzenlemeleri içermektedir.

 

Yönetmelik değişikliğinin amacı; suç gelirlerinin aklanmasının ve terörizmin finansmanının önlenmesi ve bu suçlarla etkin mücadele edilmesi kapsamında, yükümlüler nezdinde veya bunlar aracılığıyla yapılmaya teşebbüs edilen ya da halihazırda devam eden işlemlerin, işleme konu malvarlığının aklama veya terörizmin finansmanı suçu ile ilişkili olduğuna dair şüphe bulunması üzerine askıya alınması veya bu işlemlerin gerçekleşmesine izin verilmemesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.


Bilindiği gibi, ‘’Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik‘’in 4. Maddesinde sayılmaktadır. Buna göre, BDDK nezdinde ödeme veya elektronik para kuruluşu olarak faaliyet izni almış kuruluşlar bu kapsam dahilindedir.

 

Şüpheli İşlem Nedir?


Şüpheli işlem, yükümlüler nezdinde veya bunlar aracılığıyla yapılan veya yapılmaya teşebbüs edilen işleme konu malvarlığının; yasa dışı yollardan elde edildiğine veya yasa dışı amaçlarla kullanıldığına, bu kapsamda terörist eylemler için ya da terör örgütleri, teröristler veya terörü finanse edenler tarafından kullanıldığına veya bunlarla ilgili ya da bağlantılı olduğuna dair herhangi bir bilgi, şüphe veya şüpheyi gerektirecek bir hususun bulunması halidir.

 

Yönetmeliğin 4. maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, bir işlemin şüpheli işlem olması için aşağıdaki gibi ciddi şüphelerin bulunması gerekmektedir:

1. İşlemin olağandışı nitelikli olması
2. Çeşitli veri tabanlarından ya da diğer kaynaklardan yapılan kontroller sonucunda işlemi yapan kişi ya da kişilerin suçla ilgili olduğunun veya olabileceğinin anlaşılması
3. İşlemin tamamlanmasının terörizmin finansmanı ile ilgili olduğu düşünülen fonlara ya da suçtan elde edilen gelirlere el koymayı engelleyeceğine veya zorlaştıracağına ilişkin tehlikeli bir halin bulunması.


Yukarıda sayılanlar hakkında güçlü şüpheleri bulunan Yükümlüler, Şüpheli işlem bildirimlerini, işlemin ertelenmesi talebi ile birlikte, Maliye Bakanı’na iletilmesi amacıyla Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığına (“Başkanlık“) göndermek zorundadırlar. İşlem hakkında Maliye Bakanlığıı tarafından verilecek karar Başkanlıkça kendilerine tebliğ edilinceye kadar, işlemi gerçekleştirmekten imtina etme yükümlülüğü altındadırlar.


İşlemlerin ertelenmesi, yükümlü tarafından şüpheli işlem bildiriminde bulunulan tarihten itibaren yedi iş gününü geçemez.

 

Başkanlıkça Tespit Edilen Malvarlıklarına İlişkin İşlemlerin Ertelenmesi

 

Başkanlıkça yükümlü nezdinde bulunduğu tespit edilen malvarlığıyla ilgili olarak, aklama veya terörizmin finansmanı suçu ile ilişkili olduğuna dair şüpheyi destekleyen belge veya ciddi emare bulunması durumunda; Bakanın ilgili malvarlığına ilişkin işlemlerin ertelenmesine yönelik kararı Başkanlıkça ilgili yükümlülere tebliğ edilir.

 

Yükümlüler, tebliğ tarihinden itibaren yedi iş günü süresince kararda belirtilen işlemleri gerçekleştiremez.


Yurtdışı Muadil Kurumlardan Alınan Talepler


Yabancı bir muadil kuruluş tarafından aklama veya terörizmin finansmanı suçuna ilişkin işlemin ertelenmesi yönündeki gerekçeli talebi Başkanlıkça değerlendirilir.


Başkanlıkça aklama veya terörizmin finansmanı suçu ile ilişkili olduğuna dair şüpheyi destekleyen belge veya ciddi emare bulunması durumunda, bu talep Bakan tarafından karara bağlanacaktır.


Bakan bu kararı mütekabiliyet ilkesine uygun olarak alacaktır.


Bakanın ilgili malvarlığına ilişkin işlemlerin ertelenmesine yönelik kararı Başkanlıkça ilgili yükümlülere tebliğ edilecektir. Yükümlüler, tebliğ tarihinden itibaren yedi iş günü süresince kararda belirtilen işlemleri gerçekleştiremezler.

0 Yorumlar

Yorum Yap

Kısıtlı HTML

  • İzin verilen HTML etiketleri: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünür.
  • Web sayfası adresleri ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantılara dönüşür.