1. TÜKETİCİ HAKEM HEYETLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

  Ticaret Bakanlığı tarafından 10.04.2020 tarihli 31095 sayılı Resmi Gazete’de Tüketici Hakem Heyeti Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlanmıştır. Yayımlanan yeni yönetmelikte yer alan düzenlemeler aşağıdaki gibidir: MADDE 1 – 27/11/2014 tarihli ve 29188 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliğine aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. “Toplantıların ve bazı sürelerin durdurulması...
 2. COVID-19 VİRÜSÜ’NÜN GIDA SEKTÖRÜNE ETKİSİ

  Korona Virüs (COVID-19) dünyada çok sayıda insana bulaşan, hızla yayılan ve ülkemizde de olumsuz etkilerini gösteren solunum yolu bulaşıcı hastalığıdır. Hastalık yüksek riski nedeniyle Dünya Sağlık Örgütü tarafından “pandemi” olarak kayıtlara geçmiştir. Virüsün yarattığı tehlike çeşitli sektörleri etkilemiş olup, Devlet tarafından birtakım düzenlemeler yapılmıştır. Etkilenen sektörlerden birisi de “Gıda” sektörü...
 3. KORONA VİRÜSÜ KAPSAMINDA ALINAN EK ÖNLEMLER ŞEHİR GİRİŞ/ÇIKIŞ VE YAŞ SINIRLAMALARI

  Tüm dünyada ve ülkemizde etkisini gösteren Koronavirüs (COVID-19) salgınının, toplum sağlığı üzerinde oluşturduğu riski kontrol edebilmek için sosyal hareketliliğin ve insanlar arasındaki temasın azaltılması ve sosyal izolasyonun mutlak şekilde sağlanması hayati öneme sahiptir. Bu salgının görüldüğü andan itibaren ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca birçok tedbir kararı alınmış ve uygulanmıştır. Gelinen...
 4. PRİM ÖDEME SÜRELERİNİN ERTELENMESİ HAKKINDA DUYURU

  SGK, Covid-19 salgın hastalığının yarattığı olumsuz duruma karşı birtakım önlemler almıştır; Bu kapsamda, 24/03/2020 tarihli, 31078 sayılı mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca Hazine ve Maliye Bakanlığınca 01/04/2020 ila 30/06/2020 (bu tarihler dâhil) tarihleri arasında mücbir sebep halinde olduğu kabul edilen: -Ticari, zirai ve mesleki kazanç...