1. YENİ KORONAVİRÜS (COVID-19) SALGINININ EKONOMİK VE SOSYAL HAYATA ETKİLERİNİN AZALTIMASI HAKKINDA KANUN İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUNUN 12. MADDESİNİN KISACA DEĞERLENDİRİLMESİ

    Yeni Koronavirüs (Covid-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 17/4/2020 tarihi itibariyle Resmi Gazete’de yayımlanmıştır . Kanun’un 12.maddesi daha önce Ticaret Bakanlığı’nın Covid-19 virüsü nedeniyle sermaye şirketlerinin öz kaynaklarını koruması için 31.03.2020 tarihinde yayınladığı duyuru ile aynı doğrultudadır. Şöyle ki,...
  2. TÜKETİCİ HAKEM HEYETLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

    Ticaret Bakanlığı tarafından 10.04.2020 tarihli 31095 sayılı Resmi Gazete’de Tüketici Hakem Heyeti Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlanmıştır. Yayımlanan yeni yönetmelikte yer alan düzenlemeler aşağıdaki gibidir: MADDE 1 – 27/11/2014 tarihli ve 29188 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliğine aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. “Toplantıların ve bazı sürelerin durdurulması...
  3. YENİ DÜZENLEME : ŞİRKETLERİN KÂR PAYI DAĞITIMI HAKKINDA /KOVID-19

    Ticaret Bakanlığı, Covid-19 virüsü nedeniyle sermaye şirketlerinin öz kaynaklarını koruması için Resmi Gazete’de kar paylarının dağıtımına ilişkin bir tebliğ yayınladı. Bakanlık tarafından Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne (TOBB) iletilen 31.03.2020 tarihli yazıda, Covid-19 virüsü nedeniyle sermaye şirketlerinin öz kaynaklarını korumasının önemine işaret edilirken, şirketlerin yönetim kurullarına kar payı dağıtma yetkisinin...