1. Taşınmaz Malların Hukuki Durumunun Araştırılması

    TAŞINMAZ MALLARIN HUKUKİ DURUMUNUN ARAŞTIRILMASI Taşınmaz mallar üzerindeki mülkiyet hakkının korunması ve tescil edilmesi hususu geçmişten günümüze kadar köklü değişikliklere uğramıştır. Herkese karşı ileri sürülebilecek nitelikte olan ayni hakların tescil edilme zarureti gelişen hukuk sistemiyle güvence altına alınmıştır. Taşınmazların ve üzerlerinde tasarruf edilebilecek hakların tescil ve devir işlemleri, benimsenen farklı...