1. NÜFUS HİZMETLERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ’NİN EVLENEN VE BOŞANAN KADININ SOYADI, KADININ KANUNİ BEKLEME SÜRESİ İLE BOŞANMA TARİHİNE İLİŞKİN MADDELERİ

    Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile verilen karar uyarınca, 2505 karar numarası ile Nüfus Hizmetleri Uygulama Yönetmeliği 9 Mayıs 2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yönetmeliğin evlenen ve boşanan kadının soyadı, kadının kanuni bekleme süresi ile süre başlangıcı ve boşanma tarihine ilişkin 23,24,27 ve 28.maddeleri işbu yazımıza konu edilmiştir. Evlenen kadının soyadı...
  2. NÜFUS HİZMETLERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ’NİN YABANCI MAKAMLAR ÖNÜNDE YAPILAN EVLİLİKLERE VE YABANCI DEVLET MAKAMLARI KARARLARINA İLİŞKİN HÜKÜMLERİ (Madde 25 ve 60)

    Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi 2505 numaralı verilen karar uyarınca, Nüfus Hizmetleri Uygulama Yönetmeliği 9 Mayıs 2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. “Nüfus Hizmetleri Uygulama Yönetmeliği”nin yürürlüğe konulmasına, Yönetmelik, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu, 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı ile 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin...
  3. NÜFUS HİZMETLERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ (Madde 11 ile 62)

    Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile verilen karar uyarınca, 2505 karar numarası ile Nüfus Hizmetleri Uygulama Yönetmeliği 9 Mayıs 2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. İncelememize konu maddeler bu Uygulama Yönetmeliğinin 11. ve 62. maddeleri olup bu maddelerde nüfus kütüklerinin incelenmesi ve vekilin yetkisi düzenlenmektedir. Nüfus Hizmetleri Uygulama Yönetmeliği Madde 11 uyarınca...