1. YENİ KORONAVİRÜS (COVID-19) SALGINININ EKONOMİK VE SOSYAL HAYATA ETKİLERİNİN AZALTIMASI HAKKINDA KANUN İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUNUN 12. MADDESİNİN KISACA DEĞERLENDİRİLMESİ

    Yeni Koronavirüs (Covid-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 17/4/2020 tarihi itibariyle Resmi Gazete’de yayımlanmıştır . Kanun’un 12.maddesi daha önce Ticaret Bakanlığı’nın Covid-19 virüsü nedeniyle sermaye şirketlerinin öz kaynaklarını koruması için 31.03.2020 tarihinde yayınladığı duyuru ile aynı doğrultudadır. Şöyle ki,...
  2. COVID-19 VİRÜSÜ’NÜN GIDA SEKTÖRÜNE ETKİSİ

    Korona Virüs (COVID-19) dünyada çok sayıda insana bulaşan, hızla yayılan ve ülkemizde de olumsuz etkilerini gösteren solunum yolu bulaşıcı hastalığıdır. Hastalık yüksek riski nedeniyle Dünya Sağlık Örgütü tarafından “pandemi” olarak kayıtlara geçmiştir. Virüsün yarattığı tehlike çeşitli sektörleri etkilemiş olup, Devlet tarafından birtakım düzenlemeler yapılmıştır. Etkilenen sektörlerden birisi de “Gıda” sektörü...