1. TOPLU İŞ UYUŞMAZLIKLARI VE ÇÖZÜM YOLLARI HAKKINDA YENİ DÜZENLEME !

  Korona Virüs (COVID-19) dünyada çok sayıda insana bulaşan, hızla yayılan ve ülkemizde de olumsuz etkilerini gösteren solunum yolu bulaşıcı hastalığı olup, Dünya Sağlık Örgütü tarafından “pandemi” olarak kayıtlara geçmiştir. Salgınla mücadele kapsamında hem toplum sağlığınıhem de sosyal ve ekonomik hayatı koruyucu birtakım önemler alınmaktadır. Alınan önlemler kapsamında Yeni Koronavirüs (Covid-19)...
 2. 30/4/2020 TARİHİNE KADAR DAVA / İCRA TAKİBİ AÇMAK MÜMKÜN MÜ?

  Covid-19 salgını neticesinde; ülkemizde bu salgını önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla yargı ayağında alınan tedbirler kapsamında, dava ile icra ve iflas takiplerinin açılması, açılmış olanlar bakımından işleyen yasal sürelerin akıbeti işbu yazımızda kısaca irdelenmiştir. 22 Mart 2020 tarihinde 31076 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 2279 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile:...
 3. İŞVERENİN İŞÇİYİ KORUMA- GÖZETME BORCU VE COVID-19 SALGINI

  İş sözleşmesinin tarafları olan işçi ve işveren iş sözleşmesi bağlamında birtakım yükümlülükler altına girmektedir. İşçi açısından iş sözleşmesinden doğan borçlar iş görme, itaat, sadakat ve rekabet etmeme olarak; işveren açısından ise ücret ödeme ve işçiyi gözetme, işçinin yapmış olduğu giderleri ödeme, eşit davranma şeklinde özetlenebilir. İş sözleşmesi kapsamında işçi bir...
 4. COVID-19 SALGININ AİLE KURUMU ÜZERİNDEKİ TEHDİTİ: AİLE İÇİ ŞİDDET

  Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgınıyla tıbbi mücadele sürerken bu salgının etkileri yalnızca sağlık alanında değil yaşamın her alanında hissedilmektedir. Salgının yayılımını önlemek amacıyla sosyal izolasyonun büyük önem taşıdığı bugünlerde, Covid-19 nedeniyle milyonlarca insan, gerek ülkemizde gerekse dünyanın her yerinde evlerine kapanmış durumdadır ve sokağa çıkmamaktadır. Ancak bu durum...
 5. COVID-19 SALGINININ VERGİ HUKUKU’NDA ETKİLERİ

  Tüm dünyayı ve ülkemizi ekonomik, toplumsal ve her alanda olumsuz yönde etkileyen Covid-19 (toplumda bilinen adıyla Corona) salgını nedeniyle olumsuz etkileri önleme ve azaltma hedefli birçok tedbirler alınmaktadır. Şüphesiz ki Covid-19 salgını nedeniyle yaşadığımız bu süreçte bireysel ve toplumsal olarak ekonomimiz olumsuz yönde etkilenmektedir. “Kamusal gereksinimlerin karşılanması için özel kesimden...
 6. PRİM ÖDEME SÜRELERİNİN ERTELENMESİ HAKKINDA DUYURU

  SGK, Covid-19 salgın hastalığının yarattığı olumsuz duruma karşı birtakım önlemler almıştır; Bu kapsamda, 24/03/2020 tarihli, 31078 sayılı mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca Hazine ve Maliye Bakanlığınca 01/04/2020 ila 30/06/2020 (bu tarihler dâhil) tarihleri arasında mücbir sebep halinde olduğu kabul edilen: -Ticari, zirai ve mesleki kazanç...
 7. COVID-19 SALGINININ KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİNE ETKİSİ

  1 Nisan 2020 tarihli 2020/5 sayılı COVID-19 Salgınının Kamu İhale Sözleşmelerine Etkisi ile İlgili 2020/5 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi, 2 Nisan 2020 tarihli 31087 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. İşbu Genelge ile, 04.01.2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu (istisnaları dahil) ile bu Kanundan istisna edilen düzenlemeler kapsamında gerçekleştirilen ihaleler sonucunda...
 8. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU BAKIMINDAN COVID-19 SÜRECİ

  Yaşamakta olduğumuz Covid-19 tehlikesi nedeniyle, ülkemizde ve dünyada sürece ilişkin olarak çeşitli önlemler uygulanmaktadır. Bu kapsamda pek çok kişisel verinin işlenmesi de söz konusu olmaktadır. Sürecin sağlıkla ilgili olduğu göz önünde tutulduğunda KVKK m.6 uyarınca özel nitelikli veriler arasında sayılan sağlık verisinin de işleniyor olması bakımından Kişisel Verileri Koruma Kurumu...
 9. Koronavirüsün Ekonomik ve Finansal Etkilerine Karşı Alınan İlave Tedbirler

  Koronavirüs salgınının küresel çapta yarattığı belirsizliğin Türkiye ekonomisi üzerindeki olumsuz etkilerinin sınırlandırılması amacıyla alınan tedbirler 17.03 2020 tarihinde kamuoyuna duyurulmuştu. TCMB tarafından 31.03.2020 tarihli 2020-21 sayılı Koronavirüsün Ekonomik ve Finansal Etkilerine Karşı Alınan İlave Tedbirlere İlişkin Basın Duyurusu yayımlanmıştır. Aynı amaç doğrultusunda (i) Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) piyasası likiditesinin...