1. Ödeme Sistemi

    Ödeme sistemleri, ödeme kuruluşları ve elektronik para kuruluşları ülkemizde ilk defa düzenleme altına alındıkları için bu kavramların tanımları üzerinde durulması önem arz etmektedir. 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun (6493 sayılı Kanun) “Tanımlar” başlıklı 3 üncü maddesinin (1) numaralı fıkrasında...
  2. Ödeme Hizmeti

    6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun (6493 sayılı Kanun) Kanun uyarınca ödeme hizmeti olarak kabul edilen hizmetler 12. maddesinin (1) numaralı fıkrasında ödeme hizmetleri sayılmak suretiyle belirlenmiştir, buna göre:   a) Ödeme hesabına para yatırılması ve ödeme hesabından para çekilmesine...
  3. Elektronik Para

    Elektronik Para 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun (6493 sayılı Kanun) “Tanımlar” başlıklı 3 üncü maddesinin (1) numaralı fıkrasında “Elektronik para ihraç eden kuruluş tarafından kabul edilen fon karşılığı ihraç edilen, elektronik olarak saklanan, bu Kanunda tanımlanan ödeme işlemlerini gerçekleştirmek...