1. DAVANIN AÇILMAMIŞ SAYILMASINA KARAR VERİLMESİNİN MAHKEMEYE ERİŞİM HAKKINI İHLAL ETTİĞİ VE YARGILAMANIN MAKUL SÜREDE TAMAMLANMAMASININ MAKUL SÜREDE YARGILANMA HAKKINI İHLAL ETTİĞİ İDDİASI HAKKINDA ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

    Karara Konu Olaylar Başvurucu 01.06.1990 ile 20.06.2003 tarihleri arasında sigortasız ve kesintisiz olarak çalıştırıldığını ve SGK’ya herhangi bir bildirimde bulunulmadığını belirterek hizmet tespiti davası açmıştır. Dava yerel mahkeme tarafından komşu işyeri tanıkları ve bilirkişi raporu esas alınarak kısmen kabul, kısmen reddedilmiştir. Hüküm temyiz edilmiş ve Yargıtay 10.Hukuk Dairesi, 27.12.2013 tarihli...
  2. YARGITAY BOZMA KARARINDAN SONRA ISLAH YAPMAK MÜMKÜN MÜDÜR?

    12.01.2011 tarihli 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun (“HMK”) 177. maddesinin 1. fıkrası uyarınca “Islah, tahkikatın sona ermesine kadar yapılabilir.” HMK yürürlüğe girmeden önce verilen 04.02.1948 tarihli 10/3 sayılı İçtihadı Birleştirme Kararı (“1948 1. İBK”) ise bozmadan sonra ıslah yapmayı yasaklamış bulunmaktadır. Bozma kararı sonrasında ıslah yapılıp yapılamayacağı konusunda Yargıtay Hukuk...
  3. 30/4/2020 TARİHİNE KADAR DAVA / İCRA TAKİBİ AÇMAK MÜMKÜN MÜ?

    Covid-19 salgını neticesinde; ülkemizde bu salgını önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla yargı ayağında alınan tedbirler kapsamında, dava ile icra ve iflas takiplerinin açılması, açılmış olanlar bakımından işleyen yasal sürelerin akıbeti işbu yazımızda kısaca irdelenmiştir. 22 Mart 2020 tarihinde 31076 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 2279 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile:...