1. KIDEM TAZMİNATINDA YENİ GÜNDEM

  Çalışma ilişkisi içerisinde işçilerin en önemli haklarından biri olan kıdem tazminatı bakımından; yapılan görüşmeler sonucunda yeni düzenleme önerileri gündeme gelmiştir. Kıdem tazminatı bakımından bir fon oluşturulması öngörülen düzenlemeler kapsamındadır. Peki, bu fona ilişkin detaylar ve etkileri nasıl olacaktır? Belirtmek gerekir ki; kıdem tazminatına ilişkin olarak zorunlu tasarruf modeli veya tamamlayıcı...
 2. COVID-19 KAPSAMINDA GENELGE

  Çalışma hayatı içinde Koronavirüse yakalanmanın meslek hastalığı veya iş kazası kapsamında sayılıp sayılmayacağı konusu gündeme gelmektedir ve son değerlendirme, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından gönderilen “Genelge” ile yapılmıştır. Detaylara aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:
 3. İŞVERENİN İŞÇİYİ KORUMA- GÖZETME BORCU VE COVID-19 SALGINI

  İş sözleşmesinin tarafları olan işçi ve işveren iş sözleşmesi bağlamında birtakım yükümlülükler altına girmektedir. İşçi açısından iş sözleşmesinden doğan borçlar iş görme, itaat, sadakat ve rekabet etmeme olarak; işveren açısından ise ücret ödeme ve işçiyi gözetme, işçinin yapmış olduğu giderleri ödeme, eşit davranma şeklinde özetlenebilir. İş sözleşmesi kapsamında işçi bir...
 4. PRİM ÖDEME SÜRELERİNİN ERTELENMESİ HAKKINDA DUYURU

  SGK, Covid-19 salgın hastalığının yarattığı olumsuz duruma karşı birtakım önlemler almıştır; Bu kapsamda, 24/03/2020 tarihli, 31078 sayılı mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca Hazine ve Maliye Bakanlığınca 01/04/2020 ila 30/06/2020 (bu tarihler dâhil) tarihleri arasında mücbir sebep halinde olduğu kabul edilen: -Ticari, zirai ve mesleki kazanç...
 5. KISA ÇALIŞMAYI TAMAMLAYICI NİTELİKTE ÖDEMELER

  Kısa çalışma ödeneğini tamamlayıcı nitelikte prim vs. adlar altında (olası teftişte açıklanamayacak şekilde) ödeme yapılması, kısa çalışma ödeneğinin kesilmesine ve yersiz yere ödenenlerin de İşverenden karşılanarak kuruma iadesine sebep olabilir. Bu sebeple, İşverence atılan adımların kurum üzerinden kar elde amacına yönelik olmaması gerekmektedir. Örnek kapsamında, bir işçinin günlük ücretinin 200-TL...
 6. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU BAKIMINDAN COVID-19 SÜRECİ

  Yaşamakta olduğumuz Covid-19 tehlikesi nedeniyle, ülkemizde ve dünyada sürece ilişkin olarak çeşitli önlemler uygulanmaktadır. Bu kapsamda pek çok kişisel verinin işlenmesi de söz konusu olmaktadır. Sürecin sağlıkla ilgili olduğu göz önünde tutulduğunda KVKK m.6 uyarınca özel nitelikli veriler arasında sayılan sağlık verisinin de işleniyor olması bakımından Kişisel Verileri Koruma Kurumu...
 7. Kısa Çalışma Ödeneği Hakkında ,Bakanın Açıklamaları

  Kısa çalışma genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz ve zorlayıcı sebeplerle işyerindeki çalışma süresinin en az 1/3 oranında azaltılması veya faaliyetin en az dört hafta süreyle durdurulması hallerinde uygulanabilmektedir. Kısa çalışma uygulanması halinde gerekli şartları sağlayan işçilere, çalışılmayan dönemler için 3 aya kadar kısa çalışma ödeneği ödenmektedir. Kısa çalışma yapılabilmesi için...