1. Ticari Kredilerin İpotek işlemlerinin Dönemsel İncelenmesi

  TİCARİ KREDİLERİN İPOTEK İŞLEMLERİNİN DÖNEMSEL İNCELENMESİ Günümüzde, başta bankalar olmak üzere pek çok finans kuruluşu tarafından ticari işletmelere sağlamış oldukları kredinin teminatının karşılığı olarak menkul ve gayrimenkul rehni işlemleri tesis edilmektedir. Bankalar tarafından ticari işletmelere sağlanan kredi türü nakdi olabileceği gibi gayrı nakdi niteliğe de haiz olabilir. Gayrı nakdi kredilere;...
 2. Ticari İşletme Rehni

  TİCARİ İŞLETME REHNİ Menkul işletme tesisatı, sözleşme eki rehne dahil unsurlar listesinde yer almadığı takdirde rehin sözleşmesi geçersiz olur. Rehin sözleşmesine bağlı unsurlar listesindeki bu tür eksiklikler sözleşmenin düzenlendiği tarihten itibaren 10 günlük süre içerisinde yine noter tarafından giderilmediği takdirde rehin sözleşmesi hükümsüz olur.(TİRK.4) İhtira beratları, markalar, modeller, resimler, lisanslar...
 3. Taşınmaz Malların Hukuki Durumunun Araştırılması

  TAŞINMAZ MALLARIN HUKUKİ DURUMUNUN ARAŞTIRILMASI Taşınmaz mallar üzerindeki mülkiyet hakkının korunması ve tescil edilmesi hususu geçmişten günümüze kadar köklü değişikliklere uğramıştır. Herkese karşı ileri sürülebilecek nitelikte olan ayni hakların tescil edilme zarureti gelişen hukuk sistemiyle güvence altına alınmıştır. Taşınmazların ve üzerlerinde tasarruf edilebilecek hakların tescil ve devir işlemleri, benimsenen farklı...
 4. Türkiye’de Yabancıların Gayrimenkul Edinmesi

  TÜRKİYE’DE YABANCILARIN GAYRİMENKUL EDİNMESİ Türk gayrimenkul sektörü, özellikle son on yılda kayda değer biçimde öne çıkarak yatırımcılar için giderek daha cazip fırsatlar sunar hale gelmiştir. Avrupa ve ABD gayrimenkul pazarlarında son ekonomik kriz ve küresel mali daralmanın olumsuz etkileri hissedildiği halde, Türkiye’deki gayrimenkul pazarı gelecek vadetmektedir. Avrupa genelinde talepte azalma...