1. COVID-19 KAPSAMINDA GENELGE

  Çalışma hayatı içinde Koronavirüse yakalanmanın meslek hastalığı veya iş kazası kapsamında sayılıp sayılmayacağı konusu gündeme gelmektedir ve son değerlendirme, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından gönderilen “Genelge” ile yapılmıştır. Detaylara aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:
 2. COVID-19 SALGINININ SÖZLEŞMESEL İLİŞKİLERE ETKİLERİ VE BAĞLANTILI KAVRAMLARA BAKIŞ

  Sözleşmesel ilişkiler de Covid-19 pandemisinden etkilenen ana alanlardan biridir. Bu salgın, taraflar arasındaki sözleşmesel ilişkiler bakımından birtakım soru ve sorunları beraberinde getirmiştir. Özellikle sözleşmelerde bir edimi yerine getirme veya bir miktar parayı karşı tarafa ödeme borcunu yüklenen taraflar bakımından edimin ifasında zorlanmalar yaşanabilmektedir. Covid-19 Pandemisinin Sözleşmesel İlişkilere Etkisi hakkında detaylı...
 3. YENİ“TÜRKİYE’DE COVID-19’A İLİŞKİN HUKUKİLİK” WEB SİTEMİZİN AÇILIŞI

  Aynı zamanda Koronavirüs olarak da bilinen Covid-19, dünya çapında hızla yayılmaktadır. Bu durum, bulaşıcı olması nedeniyle sadece gerçek kişilerin hayatlarını değil aynı zamanda ticari ve finansal çevreyi de etkilemektedir. Ülkeler, Aralık 2019’de Çin’in Vuhan kendinde ortaya çıkan bu salgın hastalık ile mücadele edebilmek için birçok tedbir almış ve almaya da...
 4. 30/4/2020 TARİHİNE KADAR DAVA / İCRA TAKİBİ AÇMAK MÜMKÜN MÜ?

  Covid-19 salgını neticesinde; ülkemizde bu salgını önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla yargı ayağında alınan tedbirler kapsamında, dava ile icra ve iflas takiplerinin açılması, açılmış olanlar bakımından işleyen yasal sürelerin akıbeti işbu yazımızda kısaca irdelenmiştir. 22 Mart 2020 tarihinde 31076 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 2279 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile:...
 5. İŞVERENİN İŞÇİYİ KORUMA- GÖZETME BORCU VE COVID-19 SALGINI

  İş sözleşmesinin tarafları olan işçi ve işveren iş sözleşmesi bağlamında birtakım yükümlülükler altına girmektedir. İşçi açısından iş sözleşmesinden doğan borçlar iş görme, itaat, sadakat ve rekabet etmeme olarak; işveren açısından ise ücret ödeme ve işçiyi gözetme, işçinin yapmış olduğu giderleri ödeme, eşit davranma şeklinde özetlenebilir. İş sözleşmesi kapsamında işçi bir...
 6. TÜKETİCİ HAKEM HEYETLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

  Ticaret Bakanlığı tarafından 10.04.2020 tarihli 31095 sayılı Resmi Gazete’de Tüketici Hakem Heyeti Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlanmıştır. Yayımlanan yeni yönetmelikte yer alan düzenlemeler aşağıdaki gibidir: MADDE 1 – 27/11/2014 tarihli ve 29188 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliğine aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. “Toplantıların ve bazı sürelerin durdurulması...
 7. COVID-19 SALGINININ TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİNE ETKİSİ

  Bilindiği üzere, ülkemizde ve dünyada hızla yayılmakta olan Covid-19 salgınına karşı yürütülen süreç kapsamında, ülkemizde birçok önlem alınmış ve alınmaya devam etmektedir. Yine bu kapsamda; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Koronavirüs tedbirlerine yönelik olarak Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüklerine gönderdiği yazı ile aldıkları kararları bildirmişlerdir: Gönderilen yazıda öncelikle...