1. COVID-19 KAPSAMINDA GENELGE

  Çalışma hayatı içinde Koronavirüse yakalanmanın meslek hastalığı veya iş kazası kapsamında sayılıp sayılmayacağı konusu gündeme gelmektedir ve son değerlendirme, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından gönderilen “Genelge” ile yapılmıştır. Detaylara aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:
 2. YENİ“TÜRKİYE’DE COVID-19’A İLİŞKİN HUKUKİLİK” WEB SİTEMİZİN AÇILIŞI

  Aynı zamanda Koronavirüs olarak da bilinen Covid-19, dünya çapında hızla yayılmaktadır. Bu durum, bulaşıcı olması nedeniyle sadece gerçek kişilerin hayatlarını değil aynı zamanda ticari ve finansal çevreyi de etkilemektedir. Ülkeler, Aralık 2019’de Çin’in Vuhan kendinde ortaya çıkan bu salgın hastalık ile mücadele edebilmek için birçok tedbir almış ve almaya da...
 3. KORONA VİRÜSÜ KAPSAMINDA ALINAN EK ÖNLEMLER ŞEHİR GİRİŞ/ÇIKIŞ VE YAŞ SINIRLAMALARI

  Tüm dünyada ve ülkemizde etkisini gösteren Koronavirüs (COVID-19) salgınının, toplum sağlığı üzerinde oluşturduğu riski kontrol edebilmek için sosyal hareketliliğin ve insanlar arasındaki temasın azaltılması ve sosyal izolasyonun mutlak şekilde sağlanması hayati öneme sahiptir. Bu salgının görüldüğü andan itibaren ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca birçok tedbir kararı alınmış ve uygulanmıştır. Gelinen...
 4. PRİM ÖDEME SÜRELERİNİN ERTELENMESİ HAKKINDA DUYURU

  SGK, Covid-19 salgın hastalığının yarattığı olumsuz duruma karşı birtakım önlemler almıştır; Bu kapsamda, 24/03/2020 tarihli, 31078 sayılı mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca Hazine ve Maliye Bakanlığınca 01/04/2020 ila 30/06/2020 (bu tarihler dâhil) tarihleri arasında mücbir sebep halinde olduğu kabul edilen: -Ticari, zirai ve mesleki kazanç...
 5. EKONOMİYE YÖNELİK KORONAVİRÜS ÖNLEMLERİ HAKKINDA

  Covid-19 salgın hastalığının olumsuz etkilerinin bertaraf edilmesine katkı sağlamak ve ülke ekonomisini güçlendirmek amacıyla finansmana erişimin kolaylaştırılması için bazı düzenlemeler yapıldı. Ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren Kanun 26 Mart 2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Karşılıksız Çek ve Protestolu Senetler ile Kredi ve Kredi Kartları Borçlarına İlişkin Kayıtların Dikkate Alınmaması...
 6. KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ HAKKINDA DETAYLAR

  Alınan son karar uyarınca 7226 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’a 41. madde eklemiş olup işçilerin kısa çalışma ödeneğinden faydalanma koşullarında değişiklik yapılmıştır. Bu koşullar 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa eklenen geçici maddede açıklanmıştır. Bunlar; Kısa çalışma başlama tarihinden önceki son 60 gün hizmet akdine tabi olanlardan son üç...
 7. ADLİ VE İDARİ YARGIDA SÜRELERİN DURMASI HAKKINDA

  Yaşamakta olduğumuz Covid-19 tehlikesi nedeniyle, yeni çalışma koşulları oluşmuş ve bu temelde pek çok özel kuruluş ve avukatlar kamu sağlığı tedbirleri bağlamında evden çalışma sistemine geçmiştir. Bu yeni çalışma sistemi nedeniyle, yasal sürelere uyularak cevap dilekçeleri verilmesi ve delillerin sunulabilmesi güçleşmiş ve hak kayıpları doğurma ihtimali taşımıştır. Yargı alanındaki hak...