1. Boşanmada karşı dava açma süresi

    Karşı dava açma süresi Karşı dava; açılmış ve hala görülmekte olan bir davanın davalısının, asıl davanın davacısına karşı asıl davanın açıldığı mahkemede açmış olduğu dava olup, 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 132. Maddesinde düzenlenmektedir. Söz konusu maddeye göre karşı dava açılabilmesinin şartları, i.    Asıl davanın açılmış ve hâlen görülmekte olması,...