Ödeme Sistemi, Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşu Lisansı

Posted by
|

6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun Kapsamında

LİSANS ALINMASINA İLİŞKİN HİZMETLERMİZ

 

  • Ödeme Sistemi Kuruluşu Lisansı Başvurusuna İlişkin Hizmetlerimiz

6493 sayılı Kanun uyarınca ödeme sistemi kuruluşu faaliyetinde bulunmak isteyen kuruluşların Kanun ve ilgili yönetmelikte belirtilen şartları tamamlamak şartı ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına başvurarak faaliyet izini alması gerekmektedir.

Büromuz sistem işleticisi olmak açısından gereken koşullar ile faaliyet sınırları, gerekli sistemler ve tamamlanması gereken bilgi ve belgeler konusunda uzmandır.

  • Ödeme Kuruluşu Lisansı Başvurularına İlişkin Hizmetlerimiz

Türkiye’de ödeme hizmetlerini sunmak isteyen kuruluşların Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumuna Başvurmak suretiyle faaliyet izni alınması gerekmektedir.

Büromuz ödeme hizmetlerinin kapsamı ve alınması gereken lisansın içeriği hususunda uzman olup, kuruluşlara mevzuat çerçevesinde faaliyette bulunulması veya istisna kapsamında kalınıp kalınamayacağı hususlarında danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

  • Elektronik Para Kuruluşu Lisansına İlişkin Hizmetlerimiz

Türkiye’de elektronik para hizmeti sunmak isteyen kuruluşların Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan faaliyet izni alması gerekmektedir. Elektronik para ihracının yanında ödeme hizmetlerinin de sunulması imkanını veren elektronik para kuruluşu lisansı 6493 sayılı Kanunun tanıdığı en geniş faaliyet kapsamına sahip lisanstır.

Büromuz faaliyet izni başvurusunun yanında elektronik para ihracı ve ihraç edilmiş elektronik paraların ödeme hizmetlerinde kullanılması, sınırlı alan veya ürünlere ilişkin elektronik para uygulamaları ve yapılması gereken üye işyeri anlaşmaları konularında uzmandır.

  • İdari Davalar ve Ceza Davalarının Takibi

Lisans başvurulularının reddi veya 6493 sayıl Kanun kapsamında düzenlenen ve ağır idari ve cezai yaptırıma bağlanan hususlara ilişkin olarak açılan idari ve ceza davalarının takibi hususunda geniş bilgi ve tecrübeye sahip bulunmaktayız.

Add a comment

%d blogcu bunu beğendi: