Ödeme Hizmeti

Posted by
|

6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun (6493 sayılı Kanun) Kanun uyarınca ödeme hizmeti olarak kabul edilen hizmetler 12. maddesinin (1) numaralı fıkrasında ödeme hizmetleri sayılmak suretiyle belirlenmiştir, buna göre:

 

  1. a) Ödeme hesabına para yatırılması ve ödeme hesabından para çekilmesine imkan veren hizmetler de dâhil olmak üzere ödeme hesabının işletilmesi için gerekli tüm işlemler;

 

  1. b) Ödeme hizmeti kullanıcısının ödeme hizmeti sağlayıcısı nezdinde bulunan ödeme hesabındaki fonun aktarımını içeren, bir defaya mahsus olanlar da dâhil doğrudan borçlandırma işlemi, ödeme kartı ya da benzer bir araçla yapılan ödeme işlemi ile düzenli ödeme emri dâhil para transferi;

 

  1. c) Ödeme aracının ihraç veya kabulü;

 

ç) Para havalesi;

 

  1. d) Gönderen tarafından ödeme işleminin yapılmasına ilişkin onayın bir bilişim veya elektronik haberleşme cihazı aracılığıyla verildiği ve ödemenin ödeme hizmeti kullanıcısı ile mal veya hizmet sağlayan arasında sadece aracı olarak faaliyet gösteren bir bilişim veya elektronik haberleşme işletmecisine yapıldığı ödeme işlemi; ve

 

  1. e) Fatura ödemelerine aracılık edilmesine yönelik hizmetler ödeme hizmeti faaliyetleridir.

 

Kanunun yürürlüğe girdiği 27 Haziran 2013 tarihinde yukarıda açıklanan ödeme hizmetlerinden en az birini gerçekleştiren kuruluşların 6493 sayılı Kanunun Geçici 2. maddesinin (1) numaralı fıkrasında öngörülen geçiş süresi olan 27 Haziran 2015’den sonra ödeme kuruluşu olarak faaliyette bulunabilmeleri için BDDK’ya başvurarak ödeme kuruluşu faaliyeti izni almaları gerekmektedir. Faaliyet iznine başvurmayan veya başvurunun incelenmesi neticesinde faaliyet izni alamayan kuruluşların bu alanlardaki faaliyetlerini sonlandırmaları zorunludur. 6493 sayılı Kanunun 28 inci maddesi ile izinsiz faaliyette bulunma eylemi suç olarak tanımlanmış ve buna ilişkin hapis ve yüksek para cezası öngörülmüştür.

 

Ülkemizde ödeme hizmetlerini sunmaya yetkili kuruluşların başında 5411 sayılı Bankacılık Kanunu kapsamında faaliyet gösteren bankalar bulunmaktadır. Bankaların yanı sıra 6493 sayılı Kanun kapsamında faaliyet izni alan ödeme kuruluşları ve elektronik para kuruluşları da ödeme hizmeti sunabilecektir. 6493 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinin (2) numaralı fıkrası uyarınca Merkez Bankası da ödeme hizmeti sağlamaya yetkilidir.

Add a comment

%d blogcu bunu beğendi: