Elektronik Para

Posted by
|

Elektronik Para 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun (6493 sayılı Kanun) “Tanımlar” başlıklı 3 üncü maddesinin (1) numaralı fıkrasında “Elektronik para ihraç eden kuruluş tarafından kabul edilen fon karşılığı ihraç edilen, elektronik olarak saklanan, bu Kanunda tanımlanan ödeme işlemlerini gerçekleştirmek için kullanılan ve elektronik para ihraç eden kuruluş dışındaki gerçek ve tüzel kişiler tarafından da ödeme aracı olarak kabul edilen parasal değer” olarak tanımlanmıştır. En sade tanımı ile elektronik para günümüzde kullanılan kağıt ve madeni paraların elektronik temsili olarak tanımlanabilir.

Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para İhracı ile Ödeme Kuruluşları ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Yönetmelik (Yönetmelik) madde 6/1 uyarınca elektronik para ihraç eden kuruluşlar aldıkları fon tutarı kadar elektronik parayı gecikmeksizin ihraç etmek yükümlülüğü altındadır.
Yönetmelikte elektronik paranın ihraç edilmiş sayılacağı an belirlenmiş olup, elektronik paranın elektronik para temin etmek üzere ödeme yapıldığı anda ihraç edilmiş sayılacağı hükme bağlanmıştır (Yönetmelik madde 6/2).

Elektronik para ihraç eden kuruluşlar elektronik para kullanıcısının talebi üzerine elektronik paranın karşılığı kadar fonu geri ödeme yükümlülüğü altındadır. Bu yükümlülük Kanun ve Yönetmelikten kaynaklanan ve elektronik para hamiline karşı olan bir yükümlülüktür (Yönetmelik madde 7/1). Elektronik para kullanıcısı elinde bulunan elektronik paranın bir kısmının veya tamamının fona çevrilmesini talep edebilir.

6493 sayılı Kanunun 18. maddesinin beşinci fıkrasında elektronik parayı ihraç eden kuruluşun sadece kendi mağaza ağında, sadece belirli bir mal veya hizmet grubunun satın alınmasında veya yapılan bir anlaşma sonucunda sadece belirli bir hizmet ağında kullanılabilen ön ödemeli araçların bu Kanunun kapsamı dışında olduğu düzenlenmiştir. Söz konusu Kanun hükmü çerçevesinde, sayılan nitelikleri taşıyan bir ön ödemeli aracı ihraç eden kuruluşun Kanun kapsamında faaliyet izni almasına gerek bulunmayacaktır.

Add a comment

%d blogcu bunu beğendi: