Elektronik Para (E-Para) ve Ödeme Kuruluşu

Dünyada ödeme hizmetleri ve elektronik para alanında faaliyet gösteren çok sayıda kuruluşun ortaya çıkması, ülkemizde de ödeme hizmetleri ve elektronik para ihracı alanında faaliyet gösteren yerli ve yabancı çok sayıda kuruluşun bulunması, bu kuruluşlara ilişkin hukuki altyapının oluşturulması ihtiyacını beraberinde getirmiştir. Bu doğrultuda, temel olarak gönderenden alınan fonun alıcıya ulaştırılması şeklinde tanımlanabilecek ödeme hizmetlerinin gerektirdiği güven unsurunu olumsuz etkileyebilecek uygulamaların önüne geçilmesi amacıyla ödeme hizmetleri ve elektronik para ihracı konularında faaliyet gösteren banka dışı kuruluşların faaliyetlerinin düzenlenmesi ihtiyacı ortaya çıkmıştır.

Bu çerçevede, 27 Haziran 2013 tarihli ve 28690 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun (6493 sayılı Kanun) Türkiye’de ödeme sistemleri, ödeme hizmetleri ve elektronik para ihracı faaliyetlerine ilişkin mevcut yasal boşluğu doldurarak bu faaliyetleri düzenleme altına almıştır. 6493 sayılı Kanuna ilişkin olarak çıkarılan Yönetmelikler ve Tebliğ ile ödeme sistemleri, ödeme ve elektronik para kuruluşlarının çalışma ve faaliyet esasları belirlenmiştir.

Daha detaylı bilgi için Av. Kortan Toygar ile iletişime geçebilirsiniz.