1. COVID-19 SALGINININ VERGİ HUKUKU’NDA ETKİLERİ

    Tüm dünyayı ve ülkemizi ekonomik, toplumsal ve her alanda olumsuz yönde etkileyen Covid-19 (toplumda bilinen adıyla Corona) salgını nedeniyle olumsuz etkileri önleme ve azaltma hedefli birçok tedbirler alınmaktadır. Şüphesiz ki Covid-19 salgını nedeniyle yaşadığımız bu süreçte bireysel ve toplumsal olarak ekonomimiz olumsuz yönde etkilenmektedir. “Kamusal gereksinimlerin karşılanması için özel kesimden...
  2. DEĞERLİ KONUT VERGİSİ

    7 Aralık 2019 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7194 sayılı Torba Yasa ile kabul edilen Değerli Konut Vergisi, Motorlu Taşıtlar Vergisi ve Emlak Vergisi gibi servet vergileri içinde yer almaktadır ve yalnızca mesken nitelikli taşınmazlar için uygulanacak olup diğer türdeki gayrimenkuller bu vergiden muaf tutulmuştur. Düzenlemeye göre Türkiye sınırları...
  3. Torba yasa’da düzenlenen kamu borçları

     “Af yasası” olarak kabul edilen Torba Kanun hakkında, borçlarını ödeyen vergi mükellefleri ile yeni kanunlardan faydalanarak borçlarını ödemeyen mükellefler arasında olası bir eşitsizliğe yol açtığı düşüncesiyle, alışıldığı üzere tartışmalar ortaya çıkmıştır. Yine de, hükümetin kamu borçlarını yeniden yapılandırma kararı alarak, kurumları ve vergi mükellefleri borçlarını ödemeye teşvik etmekle beraber, faaliyetlerine...