1. Torba yasa’da düzenlenen kamu borçları

     “Af yasası” olarak kabul edilen Torba Kanun hakkında, borçlarını ödeyen vergi mükellefleri ile yeni kanunlardan faydalanarak borçlarını ödemeyen mükellefler arasında olası bir eşitsizliğe yol açtığı düşüncesiyle, alışıldığı üzere tartışmalar ortaya çıkmıştır. Yine de, hükümetin kamu borçlarını yeniden yapılandırma kararı alarak, kurumları ve vergi mükellefleri borçlarını ödemeye teşvik etmekle beraber, faaliyetlerine...