1. REKABET KANUNU’NDA DEĞİŞİKLİK

    Rekabet Hukuku piyasanın etkin işlemesini sağlamak, tekelleşmeyi önlemek ve ekonomik özgürlüğün önündeki engelleri kaldırarak piyasada rekabetin gelişmesini sağlamak amacıyla ortaya çıkmıştır. Bugün ülkemizde 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun ile sayılan hususlar korunmaya çalışılmaktadır. 16 Haziran 2020 tarihinde Rekabetin Korunması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi mecliste kabul edilmiş...