1. NÜFUS HİZMETLERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ’NİN EVLENEN VE BOŞANAN KADININ SOYADI, KADININ KANUNİ BEKLEME SÜRESİ İLE BOŞANMA TARİHİNE İLİŞKİN MADDELERİ

  Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile verilen karar uyarınca, 2505 karar numarası ile Nüfus Hizmetleri Uygulama Yönetmeliği 9 Mayıs 2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yönetmeliğin evlenen ve boşanan kadının soyadı, kadının kanuni bekleme süresi ile süre başlangıcı ve boşanma tarihine ilişkin 23,24,27 ve 28.maddeleri işbu yazımıza konu edilmiştir. Evlenen kadının soyadı...
 2. NÜFUS HİZMETLERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ’NİN YABANCI MAKAMLAR ÖNÜNDE YAPILAN EVLİLİKLERE VE YABANCI DEVLET MAKAMLARI KARARLARINA İLİŞKİN HÜKÜMLERİ (Madde 25 ve 60)

  Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi 2505 numaralı verilen karar uyarınca, Nüfus Hizmetleri Uygulama Yönetmeliği 9 Mayıs 2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. “Nüfus Hizmetleri Uygulama Yönetmeliği”nin yürürlüğe konulmasına, Yönetmelik, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu, 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı ile 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin...
 3. NÜFUS HİZMETLERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ (Madde 17, 39 ve 40)

  Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi 2505 numaralı verilen karar uyarınca, Nüfus Hizmetleri Uygulama Yönetmeliği 9 Mayıs 2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. ”Nüfus Hizmetleri Uygulama Yönetmeliği”nin yürürlüğe konulmasına, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu, 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı ile 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 258...
 4. NÜFUS HİZMETLERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ (Madde 12 ve 13)

  Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile verilen karar uyarınca, 2505 karar numarası ile Nüfus Hizmetleri Uygulama Yönetmeliği 9 Mayıs 2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. İncelememizin konusu bu uygulama yönetmeliğinin 12. ve 13. Maddesinde düzenlenen soybağı ve doğumun bildirim süresine ilişkindir. Nüfus Hizmetleri Uygulama Yönetmeliği Madde 12 soybağının, çocuğun soyadı, vatandaşlığı, aile...
 5. NÜFUS HİZMETLERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ (Madde 11 ile 62)

  Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile verilen karar uyarınca, 2505 karar numarası ile Nüfus Hizmetleri Uygulama Yönetmeliği 9 Mayıs 2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. İncelememize konu maddeler bu Uygulama Yönetmeliğinin 11. ve 62. maddeleri olup bu maddelerde nüfus kütüklerinin incelenmesi ve vekilin yetkisi düzenlenmektedir. Nüfus Hizmetleri Uygulama Yönetmeliği Madde 11 uyarınca...
 6. YARGITAY BOZMA KARARINDAN SONRA ISLAH YAPMAK MÜMKÜN MÜDÜR?

  12.01.2011 tarihli 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun (“HMK”) 177. maddesinin 1. fıkrası uyarınca “Islah, tahkikatın sona ermesine kadar yapılabilir.” HMK yürürlüğe girmeden önce verilen 04.02.1948 tarihli 10/3 sayılı İçtihadı Birleştirme Kararı (“1948 1. İBK”) ise bozmadan sonra ıslah yapmayı yasaklamış bulunmaktadır. Bozma kararı sonrasında ıslah yapılıp yapılamayacağı konusunda Yargıtay Hukuk...
 7. 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 300.Maddesinin Birinci Fıkrasının İptali Hususunda Yapılan İtiraz Başvurusunu Değerlendiren Anayasa Mahkemesi Kararı’nın İncelenmesi

  İnceleme Konusu Karar        : Resmi Gazete’de 15.04.2020 tarihinde yayınlanan 2019/102 Esas 2019/99 Karar sayılı ve 25.12.2019 tarihli Anayasa Mahkemesi kararı 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu’nun Hak Düşürücü Süreler başlıklı 300.maddesi: Tanıyanın dava hakkı, iptal sebebinin öğrenildiği veya korkunun etkisinin ortadan kalktığı tarihten başlayarak bir yıl ve her hâlde tanımanın üzerinden...