1. 2019 yılı için belirlenen aylık asgari ücret miktarı ve işverenleri bekleyen riskler nedir?

  Aylık Asgari Ücret Miktarı Nedir? -Asgari Ücret Yönetmeliği m. 6 uyarınca, Komisyon, asgari ücreti bütün işkollarını kapsayacak şekilde belirler. Ücretin, bir günlük olarak belirlenmesi esastır. Aylık, haftalık, saat başına, parça başına veya yapılan iş tutarına göre ücret ödenen durumlarda gerekli ayarlamalar buna göre yapılır. -27 Aralık 2018 Tarihli ve 30638...
 2. İrtibat Büroları

  Yurtdışında yerleşik olan ticari işletmeler, Türkiye ile olan ticari ilişkilerini sağlamlaştırmak ve devamlılık açısından şube açmak veya irtibat bürosu kurmak yoluna gitmektedir. 4857 Sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu Uygulama Yönetmeliği uyarınca Ekonomi Bakanlığı, yabancı ülke kanunlarına uygun şekilde kurulmuş olan şirketlere Türkiye’de ticari faaliyette bulunmamak koşuluyla irtibat bürosu açma izni...
 3. ÇALIŞMA SÜRESİ – FAZLA ÇALIŞMA – FAZLA SÜRELERLE ÇALIŞMA

  Zorunlu hallerde, Olağanüstü durumlarda,  teknik bir arızanın giderilmesi, acele işlerin söz konusu olması veya zorlayıcı sebeplerin ortaya çıkması halinde işveren, işçilerin tamamına veya bir kısmına fazla çalışma veya fazla sürelerle çalışma yaptırılabilir. FAZLA ÇALIŞMA Çalışma hayatında fazla mesai olarak adlandırılan fazla çalışma,  haftalık 45 saat olan çalışmanın aşılması halinde gündeme...
 4. ÇALIŞMA SÜRESİ – FAZLA ÇALIŞMA – FAZLA SÜRELERLE ÇALIŞMA

  Zorunlu hallerde, Olağanüstü durumlarda,  teknik bir arızanın giderilmesi, acele işlerin söz konusu olması veya zorlayıcı sebeplerin ortaya çıkması halinde işveren, işçilerin tamamına veya bir kısmına fazla çalışma veya fazla sürelerle çalışma yaptırılabilir. FAZLA ÇALIŞMA Çalışma hayatında fazla mesai olarak adlandırılan fazla çalışma,  haftalık 45 saat olan çalışmanın aşılması halinde gündeme...
 5. İrtibat Büoları

  Yurtdışında yerleşik olan ticari işletmeler, Türkiye ile olan ticari ilişkilerini sağlamlaştırmak ve devamlılık açısından şube açmak veya irtibat bürosu kurmak yoluna gitmektedir. 4857 Sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu Uygulama Yönetmeliği uyarınca Ekonomi Bakanlığı, yabancı ülke kanunlarına uygun şekilde kurulmuş olan şirketlere Türkiye’de ticari faaliyette bulunmamak koşuluyla irtibat bürosu açma izni...
 6. ANONİM ORTAKLIKLARDA SERMAYE ARTIRIMI

  Anonim şirketler;kuruluş sırasında belirlenen sermayenin şirketin iş kapasitesine göre yetersiz kalması, şirketin iş hacmini genişletmek istemesi gibi çeşitli nedenlerle sermayelerini artırmak isteyebilmektedirler.Bu artırım ise ancak bir esas sözleşme değişikliği yapılması ile mümkün olmaktadır. İç kaynaklardan yapılan artırım hariç, payların nakdî bedelleri tamamen ödenmeden sermayenin artırılması mümkün değildir. Sermayeye oranla önemli...
 7. Kıdem Tazminatı ve Koşulları

  Kıdem tazminatı iş sözleşmesi sona eren işçiye, çalıştığı süre karşılığında işveren tarafından verilen tazminat türüdür. İşçinin kıdem tazminatına hak kazanabilmesi için iş sözleşmesinin aşağıda belirtilen sebeplerden biriyle sonlanması gerekmektedir: Hizmet akdinin işçi tarafından, işçiye hizmet akdini derhal fesih hakkı veren sebeplerden dolayı, muvazzaf askerlik hizmetinden dolayı, işçinin bağlı bulunduğu kanunla...
 8. İş Sözleşmesinin Derhal Feshi

  Süresi belirli olsun veya olmasın işçi ve işveren 4857 sayılı İş Kanunu’nun 24’üncü Ve 25’inci maddelerinde yer alan sağlık sebepleri, ahlak ve iyiniyet kurallarına uymayan haller ve zorlayıcı sebeplerin varlığı halinde iş sözleşmesini sürenin bitiminden önce veya bildirim süresini beklemeksizin feshedebilir. Bu hallere ek olarak işveren, işçinin gözaltına alınması veya...
 9. 6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanununun Getirdigi Yenililkler

  6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanunu 13.08.2016 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanmış ve 4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunu yürürlükten kaldırmıştır. Bundan sonra diğer kanunlarda 4817 sayılı kanuna yapılan atıflar 6735 sayılı kanuna yapılmış sayılacak olup 6735 Saylı kanun ile gelen yenilikler şunlardır: 6735 Sayılı Kanunda Yeni Gelen Tanımlar Turkuaz Kart:...
 10. İLAMLI İCRA TAKİBİ

  İlamlı İcra Takibi, konusu para veya paradan başka birşey olan konularda (örneğin; çocuk teslimi, menkul teslimi, taşınmazların tahliye ve teslimi) önce bir mahkeme ilamı alınıp, ilamlara özgü icra takibi yapılması anlamına gelmektedir. Alacaklının ilamlı icra takibi yapabilmesi için, elinde mahkeme ilamı veya kanunların mahkeme ilamı niteliğinde saydığı bir belgenin bulunması gerekir....