1. Kısa Çalışma Ödeneği Hakkında ,Bakanın Açıklamaları

  Kısa çalışma genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz ve zorlayıcı sebeplerle işyerindeki çalışma süresinin en az 1/3 oranında azaltılması veya faaliyetin en az dört hafta süreyle durdurulması hallerinde uygulanabilmektedir. Kısa çalışma uygulanması halinde gerekli şartları sağlayan işçilere, çalışılmayan dönemler için 3 aya kadar kısa çalışma ödeneği ödenmektedir. Kısa çalışma yapılabilmesi için...
 2. KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ HAKKINDA DETAYLAR

  Alınan son karar uyarınca 7226 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’a 41. madde eklemiş olup işçilerin kısa çalışma ödeneğinden faydalanma koşullarında değişiklik yapılmıştır. Bu koşullar 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa eklenen geçici maddede açıklanmıştır. Bunlar; Kısa çalışma başlama tarihinden önceki son 60 gün hizmet akdine tabi olanlardan son üç...
 3. TÜRKİYE’DE VE TÜRK HUKUKU PERSPEKTİFİNDE İCRA VE TAHLİYE SÜREÇLERİ

  İcra, kelime anlamıyla “yapma, yerine getirme, bir işi yürütme” anlamına gelmektedir. Hukuki anlamda icra, “borçlunun alacaklıya karşı yapmak veya ödemekle yükümlü olduğu bir şeyi devlet zoruyla yerine getirmesinin sağlanmasıdır.” Borçlu, yerine getirmekle yükümlü olduğu borcunu bir sebepten yerine getirmediği takdirde, alacaklı, borçlunun yükümünü yerine getirmesi için “İcra ve İflas Kanunu” sınırları...
 4. Kısa Çalışma Ödeneği Hakkında

  Bilindiği üzere, kısa çalışma genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz ve zorlayıcı sebeplerle işyerindeki çalışma süresinin en az 1/3 oranında azaltılması veya faaliyetin en az dört hafta süreyle durdurulması hallerinde uygulanabilmektedir. Kısa çalışma uygulanması halinde gerekli şartları sağlayan işçilere, çalışılmayan dönemler için 3 aya kadar kısa çalışma ödeneği ödenmektedir. 18.03.2020 tarihinde...
 5. Covid-19/Koronavirus’ün Türk hukuku perspektifinde istihdam ilişkilerine etkisi

  Koronavirüs olarak da bilinen Covid-19, dünya çapında hızla yayılmaktadır. Bulaşıcı olması nedeniyle yalnızca insanların bireysel yaşamlarını etkilemekle kalmayıp, aynı zamanda ticari ve finansal çevrelerini de etkilemektedir. İşveren – işçi ilişkisi açısından giderek daha önemli bir hale gelmektedir. Aşağıda Covid-19/Koronavirüs’ün Türk Hukuku perspektifinde istihdam ilişkilerine etkisi hakkında kısa bir bilgi notu...
 6. 2019 yılı için belirlenen aylık asgari ücret miktarı ve işverenleri bekleyen riskler nedir?

  Aylık Asgari Ücret Miktarı Nedir? -Asgari Ücret Yönetmeliği m. 6 uyarınca, Komisyon, asgari ücreti bütün işkollarını kapsayacak şekilde belirler. Ücretin, bir günlük olarak belirlenmesi esastır. Aylık, haftalık, saat başına, parça başına veya yapılan iş tutarına göre ücret ödenen durumlarda gerekli ayarlamalar buna göre yapılır. -27 Aralık 2018 Tarihli ve 30638...
 7. İrtibat Büroları

  Yurtdışında yerleşik olan ticari işletmeler, Türkiye ile olan ticari ilişkilerini sağlamlaştırmak ve devamlılık açısından şube açmak veya irtibat bürosu kurmak yoluna gitmektedir. 4857 Sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu Uygulama Yönetmeliği uyarınca Ekonomi Bakanlığı, yabancı ülke kanunlarına uygun şekilde kurulmuş olan şirketlere Türkiye’de ticari faaliyette bulunmamak koşuluyla irtibat bürosu açma izni...
 8. ÇALIŞMA SÜRESİ – FAZLA ÇALIŞMA – FAZLA SÜRELERLE ÇALIŞMA

  Zorunlu hallerde, Olağanüstü durumlarda,  teknik bir arızanın giderilmesi, acele işlerin söz konusu olması veya zorlayıcı sebeplerin ortaya çıkması halinde işveren, işçilerin tamamına veya bir kısmına fazla çalışma veya fazla sürelerle çalışma yaptırılabilir. FAZLA ÇALIŞMA Çalışma hayatında fazla mesai olarak adlandırılan fazla çalışma,  haftalık 45 saat olan çalışmanın aşılması halinde gündeme...
 9. ÇALIŞMA SÜRESİ – FAZLA ÇALIŞMA – FAZLA SÜRELERLE ÇALIŞMA

  Zorunlu hallerde, Olağanüstü durumlarda,  teknik bir arızanın giderilmesi, acele işlerin söz konusu olması veya zorlayıcı sebeplerin ortaya çıkması halinde işveren, işçilerin tamamına veya bir kısmına fazla çalışma veya fazla sürelerle çalışma yaptırılabilir. FAZLA ÇALIŞMA Çalışma hayatında fazla mesai olarak adlandırılan fazla çalışma,  haftalık 45 saat olan çalışmanın aşılması halinde gündeme...
 10. İrtibat Büoları

  Yurtdışında yerleşik olan ticari işletmeler, Türkiye ile olan ticari ilişkilerini sağlamlaştırmak ve devamlılık açısından şube açmak veya irtibat bürosu kurmak yoluna gitmektedir. 4857 Sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu Uygulama Yönetmeliği uyarınca Ekonomi Bakanlığı, yabancı ülke kanunlarına uygun şekilde kurulmuş olan şirketlere Türkiye’de ticari faaliyette bulunmamak koşuluyla irtibat bürosu açma izni...