1. TÜRK VATANDAŞLIĞININ KAZANILMASI

    Vatandaşlık, kişiyi devlete bağlayan siyasi ve hukuki bağdır. Yabancı ise bir devletin ülkesinde bulunan ve o devletin vatandaşlığını iddiaya hakkı olmayan kimsedir. Taşınmaz edinimi yoluyla Türk vatandaşlığı kazanılmasına ilişkin hükümler Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliği’nin 20’nci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi kapsamında: “En az 250.000 Amerikan Doları veya karşılığı...
  2. TÜRK VATANDAŞLIĞI KANUNUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE YAPILAN DEĞİŞİKLİK

    Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 12.01.2017 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yabancıların Türk vatandaşlığını istisnai olarak kazanmasını mümkün kılan yeni şartlar getirmiştir. Bu yönetmeliğe göre, aşağıda sayılan şartlardan herhangi birini taşıyan yabancı Türk vatandaşlığını kazanabilir: 1) En az 2.000.000 Amerikan Doları tutarında sabit sermaye yatırımı gerçekleştirdiği...