1. Ödeme Hizmetleri, E-Para ve Açık Bankacılık Hakkındaki 7192 Sayılı Kanun’la Getirilen Önemli Değişiklikler

  E-ticaret ve Fintech gibi alanların ülkemizde de gelişmesiyle beraber bu alanlara dair yeni düzenlemelere duyulan ihtiyaç sonucunda yaratılan ödeme sistemlerinin ve e-paraların dünyayla entegrasyonunun sağlanması, piyasanın düzenlenmesi için mevcut 6493 sayılı Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşlarına Dair Kanun’da değişiklikler yapılması ve güncel gelişmelere uyum sağlanması son derece önemliydi. Bu...
 2. DEĞERLİ KONUT VERGİSİ

  7 Aralık 2019 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7194 sayılı Torba Yasa ile kabul edilen Değerli Konut Vergisi, Motorlu Taşıtlar Vergisi ve Emlak Vergisi gibi servet vergileri içinde yer almaktadır ve yalnızca mesken nitelikli taşınmazlar için uygulanacak olup diğer türdeki gayrimenkuller bu vergiden muaf tutulmuştur. Düzenlemeye göre Türkiye sınırları...
 3. Veri Sorumluları Siciline Kayıt Yükümlülüğüne İlişkin Yeni Süreler

  Kişisel Verileri Koruma Kanunun 16’ncı maddesine göre istisna kapsamında olmayan veri sorumluları için getirilmiş olan yükümlülük gereği kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişiler, veri işlemeye başlamadan önce Veri Sorumluları Siciline kaydolmak zorundadır. Bu kapsamda veri sorumlularının, Başvuru formunun iletilmesi üzerine Kurum tarafından kendisine iletilen “kullanıcı adı” ve “parola” ile...
 4. TEMA Vakfı

  YT Hukuk Bürosu, TEMA Vakfı’na yapılan bağış ile bir kez daha Tema Vakfı’na güç verdi. YT Hukuk Bürosu, doğal varlıklarımızı korumak için çalışmaya devam ediyor. Yaz partimizde TEMA Vakfı’na bağış için 3200 TL topladık.
 5. Avukat Mert Karayol

  Avukat Mert Karayol  1991, Bursa Mert Karayol, 2013 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden derece ile mezun olmuştur. 2018 yılından itibaren ortağı olduğu Yalçın Toygar Hukuk bürosunda Avukatlık Stajına başlamıştır. Staj sürecinde, fakülteden öğrendiği teorik bilgiyi pratiğe dökme açasından büyük fırsatlar yakalayıp, takım çalışmasını pekiştirmiştir. Düzenli çalışmayı kendine ilke edinerek, işlerin...
 6. ABD Kongresi’ne sunulan PYD’nin ‘PKK’nın milis gücü’ olduğunu vurgulayan rapor sonrası New York Barosu’na kayıtlı Avukat Toygar Kortan, Milliyet’in sorularını yanıtladı.

  ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Daniel Coats tarafından ABD Kongresi’ne sunulan terör örgütü YPG’nin “PKK’nın Suriye’deki milis gücü olduğu” tespitini içeren rapor, hukukçulara göre Türkiye’ye uluslararası hukuk yolunu da açtı. New York Barosu’na kayıtlı Avukat Toygar Kortan, Milliyet’in sorularını şöyle yanıtladı.    Haberin tamamını görmek için buraya tıklayınız. 
 7. BITCOIN

  Son yıllarda sanal topluluklar hızla çoğaldı ve bu durum teknolojik gelişmeler ve internet kullanımının artmasıyla da tetiklendi. Bazı durumlarda, bu topluluklar sundukları mallar ve hizmetlerin değiş tokuşu için kendi para birimlerini yarattı ve dolaşıma soktu ve böylece belirli bir sanal topluluk için bir alışveriş birimi ve bir hesap birimi sağladı....
 8. ANONİM ORTAKLIKLARDA SERMAYE ARTIRIMI

  Anonim şirketler;kuruluş sırasında belirlenen sermayenin şirketin iş kapasitesine göre yetersiz kalması, şirketin iş hacmini genişletmek istemesi gibi çeşitli nedenlerle sermayelerini artırmak isteyebilmektedirler.Bu artırım ise ancak bir esas sözleşme değişikliği yapılması ile mümkün olmaktadır. İç kaynaklardan yapılan artırım hariç, payların nakdî bedelleri tamamen ödenmeden sermayenin artırılması mümkün değildir. Sermayeye oranla önemli...
 9. EVLAT EDİNME

  Evlat edinme, bir bireyin veya çiftin kendilerine kan bağıyla bağlı olmayan bir diğer bireyin belirli sorumluluklar çerçevesinde bakımını üstlenmesi ve onu yapay soybağına katmasıdır. Bu işlemin iki ana amacı vardır, birincisi korunmaya muhtaç çocukların, evlat edinilerek aile hayatına girmeleri ve bakımlarının üstlenilmesidir. Amaçlardan ikincisi ise evlat edinen tarafın çocuk özlemini...
 10. Facebook, Twitter ve WhatsApp kayıtlarının hukuksal delil olarak kullanılması

  Büyük bir hızla gelişen teknoloji, birçok mecrada etki yarattığı gibi mahkemelerde kullanılan ispat araçlarını da etkilemiştir. Kişilerin sosyal medya hesaplarının, dolayısıyla online hayatlarının hukuk uygulamasına konu olup olamayacağı, burada yer alan paylaşımların veya yazışmaların davalarda delil değeri taşıyıp taşımayacağı da son yılların sıkça tartışılan konularından biridir. Sosyal medya hesaplarının ve...