1. TEMA Vakfı

  YT Hukuk Bürosu, TEMA Vakfı’na yapılan bağış ile bir kez daha Tema Vakfı’na güç verdi. YT Hukuk Bürosu, doğal varlıklarımızı korumak için çalışmaya devam ediyor. Yaz partimizde TEMA Vakfı’na bağış için 3200 TL topladık.
 2. Avukat Mert Karayol

  Avukat Mert Karayol  1991, Bursa Mert Karayol, 2013 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden derece ile mezun olmuştur. 2018 yılından itibaren ortağı olduğu Yalçın Toygar Hukuk bürosunda Avukatlık Stajına başlamıştır. Staj sürecinde, fakülteden öğrendiği teorik bilgiyi pratiğe dökme açasından büyük fırsatlar yakalayıp, takım çalışmasını pekiştirmiştir. Düzenli çalışmayı kendine ilke edinerek, işlerin...
 3. ABD Kongresi’ne sunulan PYD’nin ‘PKK’nın milis gücü’ olduğunu vurgulayan rapor sonrası New York Barosu’na kayıtlı Avukat Toygar Kortan, Milliyet’in sorularını yanıtladı.

  ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Daniel Coats tarafından ABD Kongresi’ne sunulan terör örgütü YPG’nin “PKK’nın Suriye’deki milis gücü olduğu” tespitini içeren rapor, hukukçulara göre Türkiye’ye uluslararası hukuk yolunu da açtı. New York Barosu’na kayıtlı Avukat Toygar Kortan, Milliyet’in sorularını şöyle yanıtladı.    Haberin tamamını görmek için buraya tıklayınız. 
 4. BITCOIN

  Son yıllarda sanal topluluklar hızla çoğaldı ve bu durum teknolojik gelişmeler ve internet kullanımının artmasıyla da tetiklendi. Bazı durumlarda, bu topluluklar sundukları mallar ve hizmetlerin değiş tokuşu için kendi para birimlerini yarattı ve dolaşıma soktu ve böylece belirli bir sanal topluluk için bir alışveriş birimi ve bir hesap birimi sağladı....
 5. ANONİM ORTAKLIKLARDA SERMAYE ARTIRIMI

  Anonim şirketler;kuruluş sırasında belirlenen sermayenin şirketin iş kapasitesine göre yetersiz kalması, şirketin iş hacmini genişletmek istemesi gibi çeşitli nedenlerle sermayelerini artırmak isteyebilmektedirler.Bu artırım ise ancak bir esas sözleşme değişikliği yapılması ile mümkün olmaktadır. İç kaynaklardan yapılan artırım hariç, payların nakdî bedelleri tamamen ödenmeden sermayenin artırılması mümkün değildir. Sermayeye oranla önemli...
 6. EVLAT EDİNME

  Evlat edinme, bir bireyin veya çiftin kendilerine kan bağıyla bağlı olmayan bir diğer bireyin belirli sorumluluklar çerçevesinde bakımını üstlenmesi ve onu yapay soybağına katmasıdır. Bu işlemin iki ana amacı vardır, birincisi korunmaya muhtaç çocukların, evlat edinilerek aile hayatına girmeleri ve bakımlarının üstlenilmesidir. Amaçlardan ikincisi ise evlat edinen tarafın çocuk özlemini...
 7. Facebook, Twitter ve WhatsApp kayıtlarının hukuksal delil olarak kullanılması

  Büyük bir hızla gelişen teknoloji, birçok mecrada etki yarattığı gibi mahkemelerde kullanılan ispat araçlarını da etkilemiştir. Kişilerin sosyal medya hesaplarının, dolayısıyla online hayatlarının hukuk uygulamasına konu olup olamayacağı, burada yer alan paylaşımların veya yazışmaların davalarda delil değeri taşıyıp taşımayacağı da son yılların sıkça tartışılan konularından biridir. Sosyal medya hesaplarının ve...
 8. TÜRK HUKUKUNDA MAL REJİMLERİ

  Türk hukukunda, yasal mal rejimi “edinilmiş mallara katılma rejimi”dir. 743 sayılı Türk Kanunu Medenisi’nde yasal mal rejimi “mal ayrılığı rejimi” iken,  1 Ocak 2002 tarihinde yürürlüğü giren 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nda yasal mal rejimi olarak “edinilmiş mallara katılma rejimi” kabul edilmiştir. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi’nin 7.3.2005 tarihli 2005/252 E.,...
 9. ANLAŞMALI BOŞANMA NEDİR?

  Boşanma davaları şekil ve usul yönünden farklılık göstermektedir. Anlaşmalı boşanma ise en kısa tanımıyla eşlerin boşanma ile ilgili tüm hukuki sonuçlar üzerinde uzlaşmaları sonucu açılacak olan boşanma davası türüdür. Ancak eşlerin tüm konularda uzlaşmış olmaları anlaşmalı boşanmak için tek başına yeterli bir durum oluşturmaz. 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu 166....
 10. Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanını Önlenmesine ilişkin Hukuki Çerçeve

  18 Ekim 2006 tarihli ve 26323 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5549 sayılı ‘’Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun’’ yürürlüğe girmiş ve bu Kanun’un uygulanmasını belirlemesi amacıyla da çeşitli yönetmelikler yayımlanmıştır. Burada en dikkat çekiçi hususlardan biri, şüpheli işlemlerin nasıl tespit edileceği ve önleyici tedbirlerin hangi koşullar çerçevesinde uygulanacağıdır. Bu yazımızda...