1. MEDYA VE TOPLUM SAĞLIĞI

    Ekonomik, teknolojik, sosyal ve kültürel alanlarda gerçekleşen değişim ve gelişmeler, kitle iletişim araçlarının (gazete, radyo, televizyon, sinema, internet gibi) toplumsal yaşamda önemli bir yere gelmesine sebebiyet vermiştir. Zaman içerisinde aile arasında, arkadaş çevresinde, okulda, işte yüz yüze olan iletişimin yerini kitle iletişim araçları almış ve kitle iletişim araçları üzerinden kısa...
  2. ESER SAHİBİNİN MALİ HAKLARI

    I. Eser ve Eser Sahibi 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu (“Kanun”) kapsamında; “Eser”,sahibinin hususiyetini taşıyanher nevifikir ve sanat ürünüolup, dört ana kategoriye ayrılmaktadır: (i) ilim ve edebiyat, (ii) musiki, (iii) güzel sanatlar ve (iv) sinema eserleri. İşlenmeler ve derlemeler de Kanun’da ayrı bir eser kategorisi olarak düzenlenmiştir. Bu...