1. Ödeme Hizmetleri, E-Para ve Açık Bankacılık Hakkındaki 7192 Sayılı Kanun’la Getirilen Önemli Değişiklikler

  E-ticaret ve Fintech gibi alanların ülkemizde de gelişmesiyle beraber bu alanlara dair yeni düzenlemelere duyulan ihtiyaç sonucunda yaratılan ödeme sistemlerinin ve e-paraların dünyayla entegrasyonunun sağlanması, piyasanın düzenlenmesi için mevcut 6493 sayılı Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşlarına Dair Kanun’da değişiklikler yapılması ve güncel gelişmelere uyum sağlanması son derece önemliydi. Bu...
 2. KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURUMU HAKKINDA

  6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında işbu Kanun’a ilişkin uygulamaları, mevzuattaki gelişmeleri ve uluslararası çalışmaları takip etmek ve değerlendirmek, görev alanına giren konularda resmi ve gayriresmi kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak gibi görevlerle Kanun’un 19. Maddesi uyarınca idari ve mali özerkliğe sahip ve kamu tüzel kişiliğine haiz olmak...
 3. BITCOIN

  Son yıllarda sanal topluluklar hızla çoğaldı ve bu durum teknolojik gelişmeler ve internet kullanımının artmasıyla da tetiklendi. Bazı durumlarda, bu topluluklar sundukları mallar ve hizmetlerin değiş tokuşu için kendi para birimlerini yarattı ve dolaşıma soktu ve böylece belirli bir sanal topluluk için bir alışveriş birimi ve bir hesap birimi sağladı....
 4. ÖDEME VE ELEKTRONİK PARA KURULUŞLARININ KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KANUNU KAPSAMINDAKİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ

  Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Nedir? Ödeme hizmetleri ve kapsamı 27 Haziran 2013 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6493 Sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun’un (6493 sayılı Kanun) 12/1. Maddesinde de ayrıntılı olarak düzenlenmiş olup madde içeriğine göre; ödeme hesabına...
 5. BANKA VE KREDİ KARTLARININ E-TİCARETTE KULLANIMI HAKKINDA

  Nisan 2017 yazımızda ele aldığımız, banka ve kredi kartlarının elektronik ticarette kullanımına ilişkin değişiklikler için öngörülen ilk tarihi geçmiş bulunuyoruz. Ancak piyasadan gelen tepkiler ve talepler üzerine bu düzenlemenin 17 Ağustos 2017 tarihinde yürürlüğe girmediğini ve ertelendiğini görüyoruz. Bu uygulamaya getirilen dört aylık erteleme ile birlikte tüketicilerin daha geniş bir...
 6. Banka ve Kredi Kartlarına ilişkin güncel gelişmeler 10.10.2017

  Son günlerde banka ve kredi kartlarına ilişkin sıcak gelişmeler yaşanıyor.  Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun (BDDK) 16 Şubat 2017 tarihli Kararı ile, verilmiş ve verilecek tüm kredi kartları için kart sahibinin kartının internet alışverişlerine açık olması durumu talebe bağlanmıştır. Diğer bir deyişle, kart sahibinin açık talebi ve rızası olmadan kartların...
 7. MASAK Mevzuatında Yapılan Değişikliklerin Ödeme Hizmetleri Sektörüne Etkileri

  Bu yazımızda, Nisan ayı boyunca, Ödeme Hizmetleri sektöründe en önemli gündem maddelerinden biri olan, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) mevzuatındaki değişiklikler üzerinde duracağız. MASAK, suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi amacıyla 17 Şubat 1997 tarihinde, 4208 sayılı Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesine Dair Kanuna dayanılarak kurulmuş olan bir kuruldur. MASAK, Maliye Bakanlığı’na bağlı...
 8. Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları ile İlgili İdari ve Cezai Yaptırımlar

  27.06.2013 tarih ve 28690 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun (Kanun) , Ödeme Kuruluşları ve Elektronik Para Kuruluşları için idari ve adli yaptırımlar öngörmektedir. Kanunda yaptırımlar yedinci bölüm başlığı altında düzenlenmiş olup; Kanunun 27....
 9. E-ticaretin hukuksal çerçevesine bir bakış

  Elektronik ticareti uygun kullanmayanları kötü sürprizler bekliyor. Tüketicinin onayını almadan ticari elektronik ileti gönderen hizmet sağlayıcılar ve aracı hizmet sağlayıcılar, bin Türk Lirası’ndan 50 bin Türk Lirası’na kadar idari para cezalarıyla karşı karşıya kalabilir… Tarihten bugüne ticaret, iletişimin gelişmesiyle birlikte çeşitli evrelerden geçerek ilerledi. Matbaanın bulunup aktif olarak kullanılması, ulaşım...
 10. Avrupa Ödeme Hizmetleri Direktifi neleri değiştirecek?

  6493 sayılı kanunun da dayanağını oluşturan Avrupa Ödeme Hizmetleri Direktifi’nin, 2017 sonuna kadar üye ülke mevzuatlarına aktarılması gerekiyor. İlgili direktif, suiistimallere yol açan istisnaların daraltılmasından ödeme hesaplarına erişim ve rekabete, ödemelerin daha güvenli hale getirilmesinden masraflar ve sorumluluğa birçok konuda radikal yenilikler içeriyor… Amerika’da yüksek lisans yaparken ilk derslerden birinde,...