1. TÜKETİCİ UYUŞMAZLIKLARINDA ARABULUCULUK

  Alternatif çözüm yollarından biri olan arabuluculuk, 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu’nun kabulü ve 22.06.2012 tarihli ve 28331 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmasıyla birlikte ülkemizde uygulanmaya başlanmıştır. Arabuluculuk mekanizması ile uyuşmazlıkların mahkemelere taşınmadan anlaşma yoluyla çözülmesi, daha basit ve hızlı şekilde sonuca ulaşılması amaçlanmaktadır.  Arabuluculuk mekanizması başlangıçta ihtiyari olarak düzenlenmiş olup,...
 2. 7251 SAYILI HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN’UN YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ İLE GETİRİLEN YENİ DÜZENLEMELER

  30 Mayıs 2019 tarihinde uygulanmaya başlanan “Yargı Reformu Stratejisi” ile kanuni düzenlemelerimizde çeşitli değişikliklere gidileceği belirtilmiştir. Bu strateji planının bir parçası olarak “İkinci Yargı Paketi” adıyla 28 Temmuz 2020 tarihli ve 31199 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 7251 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun yürürlüğe girmiştir....
 3. “Payment Systems Magazine” dergisinin Temmuz 2020 sayısında Kurucu Ortaklarımızdan Av. Kortan Toygar ve avukatlarımızdan Av. Ezgi Barlas’ın “Kovid-19 Salgını Mevzuatın Teknolojiye Uyumunu Hızlandırıyor” başlıklı makalesi yayınlandı!

  MEVZUATTA GÜNÜMÜZ TEKNOLOJİSİNE UYUMLANMA SÜRECİ BAŞLADI 7247 Sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (“Kanun”), 26.06.2020 tarihli 31167 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak, yayım tarihi itibarıyla yürürlüğe girmiştir. Elektronik haberleşme hizmeti sunan kuruluşlar ile finansal kuruluşların müşterileri ile yaptıkları işlemlerde sözleşmelerin elektronik ortamda düzenlenebilmesine dair yeniliklerin de...
 4. KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ 1 AY SÜREYLE UZATILDI!

  Bilindiği üzere, kısa çalışma genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz ve zorlayıcı sebeplerle işyerindeki çalışma süresinin en az 1/3 oranında azaltılması veya faaliyetin en az dört hafta süreyle durdurulması hallerinde uygulanabilmektedir. Kısa çalışma uygulanması halinde gerekli şartları sağlayan işçilere, çalışılmayan dönemler için 3 aya kadar kısa çalışma ödeneği ödenmektedir. Pandemi döneminde...
 5. FESİH YASAĞI BİR AY DAHA UZATILDI!

  7244 Sayılı Kanun ile 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu’na eklenen Geçici 10. Madde uyarınca; 17.04.2020 tarihinden itibaren 3 ay süreyle fesih yasağı uygulanmakta, işveren işçileri tamamen veya kısmen ücretsiz izne ayırabilmektedir: GEÇİCİ MADDE 10 – Bu Kanunun kapsamında olup olmadığına bakılmaksızın her türlü iş veya hizmet sözleşmesi, bu...
 6. VERBIS KAYIT SÜRELERİ HAKKINDA DUYURU

  Günümüzde önemi gittikçe artan kişisel veri kavramı, kişisel verilerin işlenmesi ve korunması kapsamında birçok düzenleme yapılmakta ve Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından çeşitli konulara ilişkin duyurular paylaşılmaktadır. Bilindiği üzere; Kişisel Verilerin Korunması Kanunu m.16 uyarınca kişisel veri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin Veri Sorumluları Sicili’ne (VERBİS) kaydolması ve belirtilen sicile...
 7. BAZI KANUNLARDA VE 399 SAYILI KHK’DE DEĞİŞİKLİK YAPAN KANUN TEKLİFİ

  BAZI KANUNLARDA VE 399 SAYILI KHK’DE DEĞİŞİKLİK YAPAN KANUN TEKLİFİ Bazı Kanunlarda ve 399 sayılı KHK’de Değişiklik Yapan Kanun Teklifi Plan ve Bütçe Komisyonunda Kabul Edilmiştir. “Bazı Kanunlarda ve 399 sayılı KHK’de Değişiklik Yapan Kanun Teklifi” ile; -2020 yılı içerisinde Manisa, Elazığ, Malatya, Diyarbakır, Adıyaman, Tunceli ve Van illerinde meydana...
 8. KARAYOLLARI TRAFİK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

  Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 05/06/2020 tarih 31146 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Yönetmeliğin 88. maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: Madde 88 – İlgili kanunlar ile ikili ve çok taraflı anlaşma hükümleri saklı kalmak üzere, dış ülkelerden alınan sürücü belgeleri ile ülkemizde araç kullanılmasına ilişkin usul ve esaslar aşağıda belirtilmiştir:...