1. RAMAZAN AYLARINDA GECE VAKTİ DAVUL ÇALINMASININ ÖZEL HAYATA VE AİLE HAYATINA SAYGI HAKKININ İHLALİNE SEBEBİYET VERDİĞİ İDDİASINA YÖNELİK ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

  Karara Konu Olayın ve Yargılamanın Özeti Başvurucu 27.08. 2008 tarihinde, 2008 yılı ramazan ayı boyunca davul çalınması ve para toplanmasına ilişkin yapılan yazılı yetkilendirmeye karşı, bir ay boyunca her gece saat 03.30’da davul çalınmasının sağlıklı çevrede yaşama hakkını engellediğini, bunun yanında ibadete zorlayıcı sonuçlarının olduğunu, bu durumun din ve inanç...
 2. COVID-19 SALGINININ SÖZLEŞMESEL İLİŞKİLERE ETKİLERİ VE BAĞLANTILI KAVRAMLARA BAKIŞ

  Sözleşmesel ilişkiler de Covid-19 pandemisinden etkilenen ana alanlardan biridir. Bu salgın, taraflar arasındaki sözleşmesel ilişkiler bakımından birtakım soru ve sorunları beraberinde getirmiştir. Özellikle sözleşmelerde bir edimi yerine getirme veya bir miktar parayı karşı tarafa ödeme borcunu yüklenen taraflar bakımından edimin ifasında zorlanmalar yaşanabilmektedir. Covid-19 Pandemisinin Sözleşmesel İlişkilere Etkisi hakkında detaylı...
 3. KYK KREDİ BORÇLARININ ERTELENMESİ HAKKINDA

  Covid-19 Salgınıyla mücadele kapsamında “Yeni Koronavirüs (Covid-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” 17/04/2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurt Hizmetleri Kanunu’nun 16. Maddesi kapsamındaki kredi borçlarının maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 aylık döneme ilişkin tahsil...
 4. TOPLU İŞ UYUŞMAZLIKLARI VE ÇÖZÜM YOLLARI HAKKINDA YENİ DÜZENLEME !

  Korona Virüs (COVID-19) dünyada çok sayıda insana bulaşan, hızla yayılan ve ülkemizde de olumsuz etkilerini gösteren solunum yolu bulaşıcı hastalığı olup, Dünya Sağlık Örgütü tarafından “pandemi” olarak kayıtlara geçmiştir. Salgınla mücadele kapsamında hem toplum sağlığınıhem de sosyal ve ekonomik hayatı koruyucu birtakım önemler alınmaktadır. Alınan önlemler kapsamında Yeni Koronavirüs (Covid-19)...
 5. YENİ KORONAVİRÜS (COVID-19) SALGINININ EKONOMİK VE SOSYAL HAYATA ETKİLERİNİN AZALTIMASI HAKKINDA KANUN İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUNUN 12. MADDESİNİN KISACA DEĞERLENDİRİLMESİ

  Yeni Koronavirüs (Covid-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 17/4/2020 tarihi itibariyle Resmi Gazete’de yayımlanmıştır . Kanun’un 12.maddesi daha önce Ticaret Bakanlığı’nın Covid-19 virüsü nedeniyle sermaye şirketlerinin öz kaynaklarını koruması için 31.03.2020 tarihinde yayınladığı duyuru ile aynı doğrultudadır. Şöyle ki,...
 6. İŞVEREN TEK TARAFLI OLARAK ÜCRETSİZ İZNE ÇIKARTABİLECEK! GÜNLÜK ASGARİ GEÇİM SINIRI 39,24 TL OLARAK BELİRLENDİ!

  İşverenlere İşçileri Tek Taraflı Olarak Ücretsiz İzne Çıkartma Hakkı Veren “Yeni Koronavirüs (Covid-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un” 7, 8 ve 9. Maddelerinin Kısaca Değerlendirilmesi Yeni Koronavirüs (Covid-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı...