1. OFİSİMİZ KURUCU ORTAĞI AV. KORTAN TOYGAR, PAYMENT SYSTEMS MAGAZINE YAYIN DANIŞMANI ABDULLAH ÇETIN MODERATÖRLÜĞÜNDE DÜZENLENEN OTURUMDA DIGITAL ONBOARDING/UZAKTAN MÜŞTERİ ÇEKME UYGULAMASINI TÜM YASAL YÖNLERİYLE DEĞERLENDİRDİ!

  “Ofisimiz Kurucu Ortağı Av. Kortan Toygar, Payment Systems Magazine Yayın Danışmanı Abdullah Çetin moderatörlüğünde düzenlenen oturumda Digital Onboarding/Uzaktan Müşteri Çekme uygulamasını tüm yasal yönleriyle değerlendirdi! http://www.psmmag.com/uploads/documents/psm-ekim-2020-pol7.pdf
 2. BİLİRKİŞİLERİN UYACAĞI REHBER İLKELER VE BİLİRKİŞİ RAPORLARINDA BULUNMASI GEREKEN STANDARTLAR

  Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Bilirkişilik Daire Başkanlığı’nın 07.09.2020 tarihli “Bilirkişilerin Uyacağı Rehber İlkeler ve Bilirkişi Raporlarında Bulunması Gereken Standartlar” belirlendi başlıklı duyurusuna göre; 6754 sayılı Bilirkişilik Kanununun 6. maddesinin Bilirkişilik Daire Başkanlığına verdiği görev kapsamında Adalet Bakanlığı tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda “Bilirkişilerin Uyacağı Rehber İlkeler ve Bilirkişi Raporlarında...
 3. FESİH YASAĞI İKİ AY DAHA UZATILDI!

  7244 Sayılı Kanun ile 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu’na eklenen Geçici 10. Madde uyarınca; 17.04.2020 tarihinden itibaren 3 ay süreyle fesih yasağı uygulanmakta, işveren işçileri tamamen veya kısmen ücretsiz izne ayırabilmekte idi: GEÇİCİ MADDE 10 – Bu Kanunun kapsamında olup olmadığına bakılmaksızın her türlü iş veya hizmet sözleşmesi,...
 4. YENİ SOSYAL MEDYA DÜZENLEMESİ VE ÖNGÖRÜLEN DEĞİŞİKLİKLER

  7253 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 31.07.2020 tarihli ve 31202 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. MADDE 1 – 4/5/2007 tarihli ve 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi...
 5. KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ İKİ AY DAHA UZATILDI

  Bilindiği üzere, kısa çalışma genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz ve zorlayıcı sebeplerle işyerindeki çalışma süresinin en az 1/3 oranında azaltılması veya faaliyetin en az dört hafta süreyle durdurulması hallerinde uygulanabilmektedir. Kısa çalışma uygulanması halinde gerekli şartları sağlayan işçilere, çalışılmayan dönemler için 3 aya kadar kısa çalışma ödeneği ödenmektedir. Pandemi döneminde...
 6. KARİYER.NET VERİ İHLALİ BİLDİRİMİ

  Son dönemlerde toplumda önemi gittikçe artan kişisel veriler kapsamında kişilerin isimleri, adresleri, e-mail adresleri, telefon numaraları, sağlık bilgileri, fotoğrafları vb. gösterilebilir. Kişilere ait bu bilgiler gündelik hayatta birçok nedenle işlenebilmektedir. Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek...
 7. GAYRİMENKUL KİRALAMALARINDA VERGİ TEVKİFATI ORANI 2020 YILI SONUNA KADAR %10 OLACAKTIR

  31 Temmuz 2020 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 2813 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 31 Aralık 2020 tarihine kadar gayrimenkul kiralamalarında vergi tevkifatı oranının %10 olarak uygulanmasına karar verilmiştir. Buna göre aşağıda sayılan ödemelerde %20 yerine %10 oranında tevkifat yapılacaktır: Yabancı devletlere, yabancı kamu idare ve kuruluşları ile uluslararası kuruluşlara ait diplomatik...
 8. TÜKETİCİ UYUŞMAZLIKLARINDA ARABULUCULUK

  Alternatif çözüm yollarından biri olan arabuluculuk, 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu’nun kabulü ve 22.06.2012 tarihli ve 28331 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmasıyla birlikte ülkemizde uygulanmaya başlanmıştır. Arabuluculuk mekanizması ile uyuşmazlıkların mahkemelere taşınmadan anlaşma yoluyla çözülmesi, daha basit ve hızlı şekilde sonuca ulaşılması amaçlanmaktadır.  Arabuluculuk mekanizması başlangıçta ihtiyari olarak düzenlenmiş olup,...