1. Çevresel Etki Değerlendirmesi yönetmeliği değişiklikleri

    ÇEVRESEL ETKİ DEGERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ DEĞİŞİKLİKLERİ Küresel ısınma, çevre kirliliği, iklim değişikliği gibi olayların giderek arttığı belirtilen şu günlerde Ekonominin, Çevrenin ve Gelişimin ortak gereksinimi olan “sürdürülebilir kalkınma” (gelecek nesillerin kendi ihtiyaçlarını karşılayabilme kabiliyetine zarar vermeden günümüz ihtiyaçlarını karşılayan kalkınma) tüm Dünyanın önceliği olmalıdır. Kanun koyucular için hassas bir alan olan...