1. Kadının Şiddet, İstismar ve Dışlanma Üçgenindeki Yaşamı

  Tarih boyunca bireysel ve toplumsal düzeyde farklı boyutlarda gözlenen şiddet olgusu, ne yazık ki yaşamın ayrılmaz bir parçası olarak karşımıza çıkmaktadır. Hemen hemen her toplumda mücadele edilen sorunların başında gelen şiddetin en yoğun uygulandığı kesimler tarih boyunca hep kadınlar olmuştur. Kadınlar çoğu zaman, şiddetin yaratmış olduğu fiziksel, psikolojik, sosyal ve...
 2. BOŞANMA DAVASI SONRASI NAFAKA

  Tedbir nafakası, yoksulluk nafakası ve iştirak nafakası boşanma davalarında istenebilecek nafaka türleridir. Tedbir nafakası boşanma davası sırasında veya boşanma davası açılması öncesinde talep edilir. Türk Medeni Kanunu’nun 169. maddesine göre boşanma ya da ayrılık davası açıldığında hakim eşlerin mallarının yönetimi, barınması, geçimi ve çocukların bakım ve korunmasıyla alakalı geçici önlemler...
 3. Evlilik Dışı Çocuğun Velayeti

  Velayet, küçüklerin ve istisnai durumlarda kısıtlıların bakım ve korunmalarının sağlanması için anne ve  babanın sahip olduğu yükümlülük ve hakların tümüne verilen isimdir. Velayet, sadece anneye ve babaya verilen yetkileri değil aynı zamanda belirli yükümlülükleri de kapsayan bir kavramdır. Velayet hakkına sahip olabilmek için soybağının da kurulmuş olması gereklidir. Eğer anne...
 4. TÜRK HUKUKUNDA MAL REJİMLERİ

  Türk hukukunda, yasal mal rejimi “edinilmiş mallara katılma rejimi”dir. 743 sayılı Türk Kanunu Medenisi’nde yasal mal rejimi “mal ayrılığı rejimi” iken,  1 Ocak 2002 tarihinde yürürlüğü giren 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nda yasal mal rejimi olarak “edinilmiş mallara katılma rejimi” kabul edilmiştir. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi’nin 7.3.2005 tarihli 2005/252 E.,...
 5. ANLAŞMALI BOŞANMA NEDİR?

  Boşanma davaları şekil ve usul yönünden farklılık göstermektedir. Anlaşmalı boşanma ise en kısa tanımıyla eşlerin boşanma ile ilgili tüm hukuki sonuçlar üzerinde uzlaşmaları sonucu açılacak olan boşanma davası türüdür. Ancak eşlerin tüm konularda uzlaşmış olmaları anlaşmalı boşanmak için tek başına yeterli bir durum oluşturmaz. 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu 166....
 6. Mal Rejimi ve Evlilik Mallarının Tasfiyesi ve Bu Konularda Uygulanacak Hukuk

  5718 sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun’un 15 maddesi gereği; “(1) Evlilik malları hakkında eşler evlenme anındaki mutad mesken veya millî hukuklarından birini açık olarak seçebilirler; böyle bir seçimin yapılmamış olması hâlinde evlilik malları hakkında eşlerin evlenme anındaki müşterek millî hukuku, bulunmaması hâlinde evlenme anındaki müşterek mutad...
 7. Boşanma Davası Sırasında ve Sonrasında Mahkeme Tarafından Hükmedilebilecek Nafaka Çeşitleri

  Tedbir Nafakası: 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 169. maddesi uyarınca; “Boşanma ve ayrlık davası açılınca hakim, davanın devamı süresince gerekli olan özellikle eşlerin barınmasına, geçimine, eşlerin mallarının yönetimine ve çocukların bakım ve korunmasına ilşkin geçici önlemler alır.” Boşanma ve ayrılık talepli bir dava açıldığında, bu konulara ilşkin talebe gerek olmaksızın...
 8. Boşanma Davası Süresince Müşterek Çocuk ile Birlikte Yurtdışında Kalma

  Mahkeme  müşterek çocuk hakkında geçici velayete hükmedecektir. Müşterek çocuk dava süresince velayet hakkına haiz taraf ile kalacaktır. Bu süreçte velayet hakkına sahip olmayan taraf için mahkemece belirtilecek günlerde kişisel ilişki kurma hakkı doğacaktır.  4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 323. maddesi uyarınca; “  Ana ve babadan her biri, velâyeti altında bulunmayan...
 9. Boşanma Davasında Müşterek Çocuğun Velayetinin Alınmasında Etkili Olacak Hususlar

  4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 336. maddesi uyarınca; Ortak hayata son verilmiş veya ayrılık hâli gerçekleşmişse hâkim, velâyeti eşlerden birine verebilir.Bu hüküm dikkate alındığında açılacak olan boşanma davasında, mahkemeden,  müşterek çocuğun velayeti ile ilgili karar vermesi istenebilecektir. Çocuğun velayetinin kime verileceği hususunda en önemli etken çocuğun üstün mefaatidir. Yani sağlık,...
 10. BoşanmaDava Süresi ve Bu Süreç Boyunca Müşterek Çoçuk ile Birlikte Ayrı Konutta Kalma

  Çekişmeli boşanma davalarının  sonuçlanma süresi somut olaya göre değişiklik göstermekle birlikte ortalama 2 yıl sürmektedir. Boşanma davası sırasında müşterek çocuğun kimde kalacağı hususu ile ilgili olmak üzere mahkeme geçici velayete hükmeder. Bu durumda müşterek çocuk, velayet hakkına sahip olan kişinin yanında kalarak yaşamını sürdürür. Velayetin size verilmesi halinde karşı tarafın...