1. ANAYASA MAHKEMESİ YETERLİ ARAŞTIRMA YAPILMADAN BAŞVURUCUNUN İDDİA ETTİĞİ GELİRDEN DAHA YÜKSEK MİKTARDA NAFAKAYA HÜKMEDİLMESİNİN KİŞİNİN MADDİ VE MANEVİ VARLIĞINI KORUMA VE GELİŞTİRME HAKKININ İHLALİ OLDUĞUNA KARAR VERDİ !

  17/12/2019 tarihinde 30981 Sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanan Anayasa Mahkemesi’nin 2016/3140  Başvuru Numaralı 7/11/2019 Tarihli Kararı Karara konu olayda; Başvurucunun boşandığı eşi tarafından kendisi ve dört çocuğu için ödenen nafaka miktarının artırılması talebiyle Aile Mahkemesinde dava açılmıştır. Davanın kısmen kabulüne karar veren Mahkeme, başvurucunun eski eşi ve dört çocuğu için ödediği...
 2. COVID-19 SALGININ AİLE KURUMU ÜZERİNDEKİ TEHDİTİ: AİLE İÇİ ŞİDDET

  Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgınıyla tıbbi mücadele sürerken bu salgının etkileri yalnızca sağlık alanında değil yaşamın her alanında hissedilmektedir. Salgının yayılımını önlemek amacıyla sosyal izolasyonun büyük önem taşıdığı bugünlerde, Covid-19 nedeniyle milyonlarca insan, gerek ülkemizde gerekse dünyanın her yerinde evlerine kapanmış durumdadır ve sokağa çıkmamaktadır. Ancak bu durum...
 3. KORONAVİRÜS DÖNEMİNDE VELAYET HAKKINA SAHİP OLMAYAN EBEVEYN İLE FARKLI ŞEHİRDE YAŞAYAN ÇOCUĞUN KİŞİSEL İLİŞKİ KURMASI ADINA SEYAHAT DÜZENLEMELERİ

  2019 yılının Aralık ayında Çin’in Vuhan (Wuhan) şehrinde ortaya çıkan ve bugün itibariyle Antarktika kıtası hariç tüm kıtalara yayılmış olan koronavirüs salgın hastalığına karşı ülkeler, işbu virüsle mücadele etmek için birtakım tedbirler almış ve almaya da devam etmekte olup, bugün itibariyle tüm ülkelerin öncelikli tedbirlerinin en başında sosyal mesafeyi (social...
 4. Kadının Şiddet, İstismar ve Dışlanma Üçgenindeki Yaşamı

  Tarih boyunca bireysel ve toplumsal düzeyde farklı boyutlarda gözlenen şiddet olgusu, ne yazık ki yaşamın ayrılmaz bir parçası olarak karşımıza çıkmaktadır. Hemen hemen her toplumda mücadele edilen sorunların başında gelen şiddetin en yoğun uygulandığı kesimler tarih boyunca hep kadınlar olmuştur. Kadınlar çoğu zaman, şiddetin yaratmış olduğu fiziksel, psikolojik, sosyal ve...
 5. BOŞANMA DAVASI SONRASI NAFAKA

  Tedbir nafakası, yoksulluk nafakası ve iştirak nafakası boşanma davalarında istenebilecek nafaka türleridir. Tedbir nafakası boşanma davası sırasında veya boşanma davası açılması öncesinde talep edilir. Türk Medeni Kanunu’nun 169. maddesine göre boşanma ya da ayrılık davası açıldığında hakim eşlerin mallarının yönetimi, barınması, geçimi ve çocukların bakım ve korunmasıyla alakalı geçici önlemler...
 6. Evlilik Dışı Çocuğun Velayeti

  Velayet, küçüklerin ve istisnai durumlarda kısıtlıların bakım ve korunmalarının sağlanması için anne ve  babanın sahip olduğu yükümlülük ve hakların tümüne verilen isimdir. Velayet, sadece anneye ve babaya verilen yetkileri değil aynı zamanda belirli yükümlülükleri de kapsayan bir kavramdır. Velayet hakkına sahip olabilmek için soybağının da kurulmuş olması gereklidir. Eğer anne...
 7. TÜRK HUKUKUNDA MAL REJİMLERİ

  Türk hukukunda, yasal mal rejimi “edinilmiş mallara katılma rejimi”dir. 743 sayılı Türk Kanunu Medenisi’nde yasal mal rejimi “mal ayrılığı rejimi” iken,  1 Ocak 2002 tarihinde yürürlüğü giren 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nda yasal mal rejimi olarak “edinilmiş mallara katılma rejimi” kabul edilmiştir. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi’nin 7.3.2005 tarihli 2005/252 E.,...
 8. ANLAŞMALI BOŞANMA NEDİR?

  Boşanma davaları şekil ve usul yönünden farklılık göstermektedir. Anlaşmalı boşanma ise en kısa tanımıyla eşlerin boşanma ile ilgili tüm hukuki sonuçlar üzerinde uzlaşmaları sonucu açılacak olan boşanma davası türüdür. Ancak eşlerin tüm konularda uzlaşmış olmaları anlaşmalı boşanmak için tek başına yeterli bir durum oluşturmaz. 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu 166....
 9. Mal Rejimi ve Evlilik Mallarının Tasfiyesi ve Bu Konularda Uygulanacak Hukuk

  5718 sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun’un 15 maddesi gereği; “(1) Evlilik malları hakkında eşler evlenme anındaki mutad mesken veya millî hukuklarından birini açık olarak seçebilirler; böyle bir seçimin yapılmamış olması hâlinde evlilik malları hakkında eşlerin evlenme anındaki müşterek millî hukuku, bulunmaması hâlinde evlenme anındaki müşterek mutad...
 10. Boşanma Davası Sırasında ve Sonrasında Mahkeme Tarafından Hükmedilebilecek Nafaka Çeşitleri

  Tedbir Nafakası: 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 169. maddesi uyarınca; “Boşanma ve ayrlık davası açılınca hakim, davanın devamı süresince gerekli olan özellikle eşlerin barınmasına, geçimine, eşlerin mallarının yönetimine ve çocukların bakım ve korunmasına ilşkin geçici önlemler alır.” Boşanma ve ayrılık talepli bir dava açıldığında, bu konulara ilşkin talebe gerek olmaksızın...